Konfirmasjon av mange flotte ungdommer skjer i denne vakre årstid. Kirkene fylles av familie og venner,  og alle opplever en høytidelig og vakker stund, da de unge blir bedt for!

De har da vært sammen i noen måneder og gjennomgått det grunnleggende i kristendommen, og om det å være ung i dag. Konfirmasjonstiden skal hjelpe til med å støtte og styrke ungdommene på veien mot et voksent liv.

Selv er jeg så heldig å være farmor til unge mennesker som valgte å konfirmere seg. Og i den forbindelse fikk jeg ofte spørsmål om de skulle konfirmeres kirkelig eller humanistisk. Og hver gang spurte jeg: Hva er en humanistisk konfirmasjon?

Human-Etisk forbund har jo en egen markering for dem som ikke ønsker å døpe sine barn, og kaller det navnefest. Dette synes jeg er fint.

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske ordet «confirmatio» som betyr stadfestelse, bekreftelse, styrke. Og kirkens konfirmasjon er fortsatt en bekreftelse på dåpspakten. I kirken skjer dette i dag ved en bønn for hver konfirmant.

Vi har siden 1950 hatt et humanistisk alternativ til kirkens konfirmasjon, hvor de unge lærer «å ta egne valg, de utfordres til selvstendig tenkning og etisk refleksjon». Alt dette er vel og bra, men er det riktig å kalle dette konfirmasjon, et ord som kirken har brukt fra gammelt av og som er tett knyttet til kirkens innhold?

Human-Etisk forbund vil ellers ikke ha noe med kirken å gjøre,  så hvorfor bruke ordet konfirmasjon? Hvorfor ikke kalle deres markering for eksempel ungdomsfest/voksenfest?

Human-Etisk forbund har jo en egen markering for dem som ikke ønsker å døpe sine barn, og kaller det navnefest. Dette synes jeg er fint, og mener det bør følges opp med et passende navn også for de ungdommer som ikke ønsker å konfirmere seg i kirken.

  • Avstemning nederst på siden: Det er feil å bruke ordet konfirmasjon om en humanistisk ungdomsfest.

La meg til slutt si at jeg selvfølgelig respekterer fullt ut de som ikke ønsker kirkens konfirmasjon. Et humanistisk arrangement er jo da et alternativ, men å kalle det konfirmasjon må etter mitt syn være feil!