Gå til sidens hovedinnhold

Kommunereformen – har Hvaler noe valg?

Artikkelen er over 5 år gammel

Det er ingenting som tyder på at en ny organisering av kommunen vil påvirke Hvaler-innbyggernes identitet og tilhørighet, selv om man mister kommunenavnet, skriver Wiggo Sørlien

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fredrikstad, Råde og Hvaler kommune har gjennomført en helhetlig og god prosess knyttet til kommunereformarbeidets to første hovedfaser (Fase 1 og 2) i fylkesmannens forslag til plan. Et politisk utredningsutvalg har utarbeidet en rapport/utredning og et forslag til en felles plattform for eventuelt å bygge en ny kommune.

Flertallet i Hvaler kommunestyre (med unntak av Senterpartiet), har vedtatt å stille seg bak forslaget til en felles plattform for en eventuell bygging av en ny kommune og vil fortsette forhandlingene med Fredrikstad og Råde. Disse forhandlingene vil danne grunnlaget for det beslutningsgrunnlaget som kommunestyrene skal ta stilling til i juni.

Hvaler har ett valg når det gjelder «å velge partner», nemlig sammen med Fredrikstad og eventuelt Råde («Nye Fredrikstad»). Det er fra flere hold reist kritikk mot regjeringens håndtering av prosessen med kommunereformen. Blant annet størrelsen på kommunene og antall kommuner, frivillig tvang er også brukt i retorikken og ikke minste tempo i hele prosessen. Fylkesmannens rolle er det også reist spørsmål ved, med tanke på å presse igjennom prosessen på rekordtid.

Hvilke oppgaver  de nye kommunene skal ha i framtida, er foreløpig uklart. Bærekraftige og mer robuste kommuner er hovedmålet med kommunereformen. I det så ligger det for eksempel stordriftsfordeler, mindre byråkrati, større og bedre fagmiljøer mm.

Dessuten tror vi en folke- avstemming vil bygge mer på følelser enn fakta i denne saken.

I utredningsutvalgets rapport heter det blant annet: Det er lagt opp til at lokalsamfunnene blant annet skal ivaretas gjennom å opprettholde kommunal drift i den kommunale eiendomsmassen på Hvaler. Samtidig skal fellesnemda se nærmere på videreutviklingen av lokalsamfunns-modellen som er utviklet i Fredrikstad.

Det er ingenting som tyder på at en ny organisering av kommunen vil påvirke Hvaler-innbyggernes identitet og tilhørighet, selv om man mister kommunenavnet. Organiseringen av fellesnemda, plasseringen av tjenestene og forslag til mulige politiske overgangsordninger etter valget i 2019, viser derimot at Hvaler kommunes interesser vil bli ivaretatt i prosessen med å bygge en ny kommune. 

Den demokratiske arenaen vil gravis endre seg etter valgene i 2019 og i 2023. Derfor er den viktigste rollen i å sikre Hvaler-innbyggernes interesser knyttet til partienes nominasjonsprosesser. Det har med andre ord betydning for Hvaler-samfunnet at man kommer frem til en god modell for den politiske organiseringen i den nye kommunen som viderefører lokal identitet, tilhørighet og andre lokale forhold. Det er opp til de politiske partiene å sørge for dette.

Når «sannhetens time kommer» i juni, må vi som politikere treffe et særdeles viktig valg. Noen har etterlyst en folkeavstemming for å lytte til hva innbyggerne mener. Hvaler har valgt å ikke gjøre det, fordi det vil være en tidkrevende og ressurskrevende øvelse. Dessuten tror vi en folkeavstemming vil bygge mer på følelser enn fakta i denne saken.

I Hvaler er det nylig gjennomført en innbyggerundersøkelse som viste et klart flertall imot en sammenslåing med Fredrikstad. Ser vi på de ferske Kostra tallene, ser vi også at Hvaler kommune er den nest beste kommunen i Østfold og nr 74 i hele landet. Mens Fredrikstad ligger på 234.-plass.

Hvaler Frp har programfestet at Hvaler skal fortsette som egen kommune. Partiet mener kommunen leverer gode tjenester på de fleste områder i dag. (Ref. Kostratallene)

Informasjon til innbyggerne er viktig i den sluttfasen vi nå går inn i. Derfor avholder Hvaler kommune informasjonsmøter 2.og 3. mai på Åttekanten skole og Rådhuset. Vi ser fram til stort engasjement på disse møtene.

Kommentarer til denne saken