Gå til sidens hovedinnhold

Fjerner hindrer for at kommuner skal slå seg sammen

Artikkelen er over 5 år gammel

Ingjerd Schou forklarer endringen i inntektssystemet for kommunene. Stordrift skal lønne seg.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dagens inntektssystem for kommunene bidrar til å fryse fast en 50 år gammel kommunestruktur.

Dette har vært påpekt siden 90-tallet. Flere har den siste tiden forsøkt å tilbakevise dette, blant annet ordførere fra Sp og Ap fra vårt fylke har forsøkt den øvelsen.

De er opptatt av basistilskuddet, ca 13 millioner kroner som er likt for alle kommuner uansett størrelse.

Tilskuddet er begrunnet i dekning av administrative kostnader. Slår tre kommuner seg sammen, vil de med dagens system – etter en overgangstid – gå fra til sammen ca 40 millioner til 13 millioner kroner i basistilskudd.

Det er ikke rart at dette for mange kommuner teller på minussiden hvis de vurderer å slå seg sammen.

Kostnader på grunn av størrelse er i dagens system ansett som en ufrivillig kostnad, altså noe kommunen ikke kan gjøre noe med.

Men det kan den jo ofte.

Kommuner som ligger sentralt til kan lettere gjøre noe med størrelsen enn de som ligger langt fra byer eller andre befolkningssentra.

Hvor er det rimelige i at kommuner som velger å være små, og av den grunn har ekstrakostnader, skal sende ekstraregningen til innbyggerne i nabokommunen, eller til resten av landet for den del?

Kommuner i mer tettbebygde strøk som velger å være små vil derfor ikke få like mye i basistilskudd.

Kommuner som har ekstrakostnader til administrasjon som følge av lange avstander vil beholde dagens tilskudd.

Pengene som frigjøres, føres tilbake til kommunene. Slik legges det til rette for å bruke mindre penger på å administrere kommuner som velger å være små, og mer penger til velferdstjenester for innbyggere i hele landet.

Kommuner som har ekstra utgifter til å drive velferdstjenester som følge av store avstander og spredt bosetting, vil fortsatt få kompensasjon for disse utgiftene gjennom inntektssystemet.

Høyre mener det må være reelle merkostnader som skal dekkes, ikke merkostnader som følge av en størrelse kommunen faktisk kan gjøre noe med. Regjeringens forslag kommer til Stortinget i mai.

Kommentarer til denne saken