Vi leser og leser om Fredriksstad Blads iver etter å slå sammen kommunene Sarpsborg og Fredrikstad. Hver dag hentes det fram en såkalt ekspert som forteller oss hvor fint og flott en slik storkommune vil bli. Fredriksborg(?) kommer til å utgjøre et maktsentrum i Viken – storfylket som nesten ingen andre enn nettopp Fredriksstad Blad så gjerne vil ha.

Men avisa kan jo gjøre en syretest. Relanser forslaget om å slå sammen FFK og 08, eller Stjernen og Sparta for den saks skyld. Også her er det lett å finne «eksperter» som kan fortelle oss hvilke «maktklubber» dette vil bli. Men blir det noe av?

Neppe. Dette hersens folket vil ikke.