Besøk fra Halland ga inspirasjon til Østfold Sp

– At region Halland med 300.000 innbyggere har klart å holde på egen enhet og regional selvstendighet er en stor inspirasjon. Det ønsker vi også for Østfold, sier Johan Edvard Grimstad (gruppeleder for Sp i Østfold). De to delegasjonene er her foreviget i Gamlebyen, Fredrikstad.

– At region Halland med 300.000 innbyggere har klart å holde på egen enhet og regional selvstendighet er en stor inspirasjon. Det ønsker vi også for Østfold, sier Johan Edvard Grimstad (gruppeleder for Sp i Østfold). De to delegasjonene er her foreviget i Gamlebyen, Fredrikstad.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Østfold Senterparti forteller om sitt besøk fra svenske region Halland som med cirka samme folketall som Østfold klarte å beholde sitt fylke som egen region.

DEL

Leserbrev 

En delegasjon fra region Halland (langs kysten mellom Skåne og Västra Götaland) består av 300.000 innbyggere besøkte Østfold 17. august. De har klart å beholde sitt fylke som en egen region. De var i Østfold blant annet for å diskutere regionalpolitikk og samfunnsstruktur, og å se på Sykehuset Østfold Kalnes for å få en orientering om hvordan dette fungerer og er tenkt. De har behov for å investere i nytt spesialistsykehus i Halland. I Sverige har fortsatt regionene ansvar for spesialisthelsetjenesten, men ikke videregående skoler.

Halland ble forsøkt slått sammen med både Västra Götaland og Skåne både for noen år siden. Det var da blant annet Dalslands-Ed, Bohuslän og Västra Götaland ble slått sammen. Det unngikk de ved å spørre hva slags oppgaver som skulle løses bedre av en større eller annerledes region? Med dårlige svar på dette og ved å mobilisere betydelig folkelig opinion for selvstyre og for egen enhet, så klarte de å beholde sitt län slik at det ble en region. Regionen har fått mulighet til eget skatteøre og per i dag så driver Halland betydelig billigere per person enn naboen Västra Götaland.

Stordriftsfordeler eller økt størrelse har altså ikke vært en økonomisk suksess. Også nå sist år har det vært jobbet med en enda større regionreform i Sverige med tanke på å dele inn Sverige i seks regioner. Dette fikk lite støtte i befolkningen og blant mange regionale og lokale politikere, og mistet etter hvert også støtte i Riksdagen. Begrunnelsene og argumentasjonen for en slik storregion-inndeling var ikke gode nok.

Det var vice ordförande Stefan Bengtson (regionsvaraordfører) som ledet delegasjonen som bestod mest av centerpartister fra regionnivå, men også fra regionens komité til enkelte kommuner. De har organisert seg slik at ved siden av å ha fagkomiteer som helsekomité, kollektivkomité, regionalutviklingskomité, så har regionen i tillegg en egen komité til hver kommune i regionen. Den består av fire-fem personer til hver kommune i regionen som er som en lyttepost og kontaktledd til befolkning og politikere i den enkelte kommune.

For de norske var dette en sann inspirasjon for å kjempte for Østfold som eget folkevalgt organ, for flere oppgaver til fylkes-/regionnivå, og at det nytter. Region Viken med 1,2 millioner innbyggere fra Halden til Geilo er allerede vedtatt med tvang og mot flertall i både Akershus og Østfold. Det var regjeringen i forhandlinger med Venstre og KrF som landet på å etablere Viken. Nå har også Buskerud stemt i mot Viken og har forsøkt å anke Stortingets beslutning.

Sp og Ap i Østfold ville ha oppgaver først og en garanti for at statlige organer også organiseres i tråd med folkevalgte fylker/regioner. Det ville være bestemmende for hvor stor et regionalt nivå burde være. Mange i Østfold synes i alle fall at Viken er for stort til å kunne betjene alle delene på en god måte. Det er bare et endret flertall på Stortinget og en ny regjerning som kan endre på eller stoppe Viken som regional størrelse og nedleggelsen av Østfold fylkesting.

De norske var Johan Edvard Grimstad - gruppeleder for Sp i Østfold, Simen Gjølsjø - nesteleder i Østfold Sp og tidligere ordfører i Hobøl, Hans Ek – gruppeleder for Sp i Fredrikstad, Elin Tvete - leder av Oppvekstkomiteen i Østfold Fylkesting og 2.-kandidat til Stortinget, og Anne Koht-Norbye – fylkessekretær for Sp i Østfold.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags