MDG sier nei til region Viken

Nei til Viken: Erik Skauen er gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i fylkestinget. Utbygging av kollektivtrafikken var ett av kravene partiet stilte til en grønn region Viken.

Nei til Viken: Erik Skauen er gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i fylkestinget. Utbygging av kollektivtrafikken var ett av kravene partiet stilte til en grønn region Viken. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

MDG stilte krav om at den påtenkte region Viken skulle bli foregangsregion for det grønne skiftet. Partiet ser ikke at kravene er innfridd, og sier nei til den nye regionen.

DEL

Leserbrev 

Miljøpartiet De Grønne i Østfold sier nei til forslaget om sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold til en ny region Viken.

Miljøpartiet De Grønne i dagens tre fylker var tidlig inne i prosessen og stilte ti grønne krav for at vi kunne akseptere etableringen av en ny region Viken.

1. Viken skulle være en foregangsregion for det grønne skiftet. Gjennom konkrete tiltak skulle det skapes et bærekraftsamfunn gjennom å overoppfylle både nasjonale og FNs klima- og bærekraftsmål.

2. Vårt krav var at vi skulle iverksette tiltak som bidro til å oppfylle Paris-avtalen og andre bærekraftsmål. Klimagassutslippene i en eventuell ny region Viken skulle kuttes med minst 40 prosent fra 1991-nivå innen 2030.

3. I forbindelse med budsjett og handlingsplan krevde vi at det skulle publiseres årlige bærekraftsrapporter med klimaregnskap og oppdaterte planer for nye klima- og miljøtiltak, slik at region Viken kunne spille en markant rolle som foregangsregion for det grønne skiftet.

4. Vi stilte som krav at den nye regionen skulle slå ring rundt det biologiske mangfoldet og fokusere på en verneplan for fjorden og kystområdene.

5. Et annet krav var å få etablert en sammenhengende areal- og transportplan for hele området som vernet jordbruk, natur- og friluftsområder. Videre ville vi ha en nullvisjon for tap av matjord, med unntak for nødvendig nasjonal og regional infrastruktur som toglinjer e.l. Nedbygd jord skulle kompenseres ved at tilsvarende skulle opparbeides et annet sted.

6. I en ny region Viken skulle det utarbeides en helhetlig senterstruktur. Kollektivtransporten skulle prioriteres høyt og målet var at gjennomsnittlig lengde av arbeidsreiser skulle ned med 20 prosent innen 2030.

7. Vi ønsket en helhetlig struktur for transport av gods til sjøs og på skinner.

8. Klare kriterier for hvordan vi ville ivareta lokalt næringsliv og lokale gründermiljøer med fokus på nyskaping og innovasjon i alle sektorer.

9. Levende lokalsamfunn med en helhetlig, klimasmart og miljøriktig samfunnsplanlegging som legger til grunn at vi får en region innen naturens tålegrenser.

10. Det endelige kravet må være at det synliggjøres og konkretiseres hvordan en slik region vil klare å oppfylle disse målsettingene bedre enn det enkelte fylket ville klare alene.

Vi kan ikke se at de fleste av disse kravene vi har stilt for å bli med på etableringen av en ny region Viken er tatt inn i avtalen. Videre stiller vi også spørsmål om det er hensiktsmessig å lage en region som strekker seg fra svenskegrensa i sørøst helt til Hardangervidda i nordvest.

Vi vil derfor stemme mot etableringen av en ny region Viken når saken kommer til fylkestinget i desember.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags