Gå til sidens hovedinnhold

Sp: Respektløst av Hvaler Ap i debatten om sammenslåing

Artikkelen er over 4 år gammel

Åpent brev til politikerne på Hvaler fra Hvaler Senterparti. Onsdag tar kommunestyret stilling til forslaget om å slå Hvaler sammen med Fredrikstad.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I kommunevalgkampen på Hvaler sa alle partier unntatt Høyre at de ønsket at Hvaler består som egen kommune. Noen partier sier dette også klart i sitt program. Disse forutsetningene har dannet basis for den prosessen som kommunestyret siden har valgt å følge. Med unntak av Senterpartiet, som har ment hele tiden at vi har anledning til å avvise hele reformen, så har det vært enighet om å følge et opplegg som skulle styrke vår argumentasjon overfor en pågående fylkesmann og regjering, om at Hvaler har en fremtid som egen kommune.

Hele den politiske prosessen frem til de siste 14 dagene før avstemmingen i kommunestyret den 22. juni har vært basert på dette premisset.

Hvaler Arbeiderparti har i alle sammenhenger understreket at de forhandlinger som har pågått med Fredrikstad og Råde er viktige for å oppnå et best mulig resultat dersom vi senere skulle bli tvunget av Stortinget til en sammenslåing.

Dette premisset har også ligget til grunn for at ingen partier har krevd en folkeavstemning, men forholdt seg til den visshet at det foreligger et klart mandat fra valget, samt fra de gjennomførte spørreundersøkelser som også klart viser et flertall mot sammenslåing.

Hadde Hvaler Arbeiderparti på et tidligere tidspunkt varslet at de ville gå for en frivillig innlemmelse i Fredrikstad, ville det vært naturlig å gjennomføre en folkeavstemning med en lokal debatt.

Disse målingene er til overmål gjennomført på et tidspunkt hvor det nasjonale og lokale fokus på saken var på det laveste og hvor regjeringens opplegg ennå ikke hadde fått nådestøtet. I ettertid viser lokale folkeavstemninger landet rundt, Stortingets behandling av kommunenes inntektssystem og klare signaler fra Stortinget, særlig fra Arbeiderpartiet om avvisning av bruk av tvang, at det ikke er noen som helst grunn til å forhaste seg i denne saken.

Hadde Hvaler Arbeiderparti på et tidligere tidspunkt varslet at de ville gå for en frivillig innlemmelse i Fredrikstad, ville det vært naturlig å gjennomføre en folkeavstemning med en lokal debatt. Slik det nå er, blir det ikke mulig, og det betyr at det eneste vi har å forholde oss til er velgernes mandat, valgprogram og enigheten om å gjøre det vi kan for å bestå som egen kommune, inntil det måtte skje at vi blir tvunget til noe annet.

Noe annet vil være oppsiktsvekkende og respektløst overfor befolkningen på Hvaler og hele det politiske miljøet.

Les også

Hvaler Sp: Nye Fredrikstad – vassgraut med mye sukker

 

Kommentarer til denne saken