«Så fint å få være med å bestemme om ballbinger og blomsterkasser»

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Tre representanter for Senterpartiet i Råde kommunestyre forklarer hva de venter av medbestemmelse om Råde går inn i en større kommune.

DEL

Leserbrev 

Det er absolutt mulig for Råde å bli videreført som egen kommune, og det sikrer at vi som bor her kan være med å utvikle og bestemme i vår eget lokalsamfunn.

På torsdag 16. juni skal kommunestyret i Råde bestemme om gamle, ærverdige Råde skal bli en del av en by eller ikke. 27 mennesker skal avgjøre Rådes framtid. Det er et stort ansvar.

Andre kommuner i fylket vårt sier ja til å være selvstendig - Våler, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad. Noe vi har lært oss gjennom livet er at hvis man i er i tvil og usikker på noe, venter man med å ta valg til man er sikker. Det lar ikke Jan Tore Sanner oss gjøre , men tvinger oss til å ta en enorm beslutning som påvirker alles fremtid, på ekstremt kort varsel. Et eksempel: Ålesund by sier ja. Kommunene rundt sier nei. Det er byene som vil ha småkommunene, ikke motsatt. Og med god grunn.

Man mister selvråderetten og et fungerende lokaldemokrati. Å erstatte et fullt kommunestyre med lokalsamfunnsutvalg er en demokratisk kjellertrapp. «Så fint å få være med å bestemme om ballbinger og blomsterkasser». Vi har en god tradisjon i Norge av å ville bestemme over oss selv. Samarbeid er vi for, men forsøk deg på tvang i Norge - det liker vi ikke!

Ann-Janette Hansen fra Saltnes skriver i et notat som politikerne i Råde har mottatt: «Lokalsamfunnsutvalget og velforeningen i Borge og Sorgenfri, har forgjeves forsøkt å hindre dumping av forurensede masser, verne rødlistearter og hindre gjenfylling av Sorgenfridammen. Lokalutvalgene har i denne saken kjempet en tøff kamp, men helt for døve politikerører. Lokalutvalget er overhode ikke blitt hørt.» Det vi kan si med sikkerhet er at ved en sammenslåing blir det blir ikke Råde-politikere som tar avgjørelser i Råde-saker. Vi vil bli et solid mindretall i et bystyre. Det er ikke en forbedring for Råde, tvert om.

Et av argumentene for kommunesammenslåing er at vi må møte fremtidens utfordringer i helse og omsorgssektoren med større kommuner. Det er ikke slik at vi plutselig får færre eldre i Råde om vi slår oss sammen. Det vil være like store utfordringer i en stor kommune som i en liten og mellomstor kommune i fremtiden. Vi blir ikke rikere selv om vi slår oss sammen med for eksempel Fredrikstad, som har 5,4 milliarder i gjeld.

Nei, dette handler om statlige overføringer til kommunene og hvordan man legger opp det kommunale inntektssystemet. Vi i Sp vil jobbe hardt for at dette inntektssystemet skal bli lagt opp på en annen måte, slik at det hjelper både de små, mellomstore og store kommunene til å kunne gi forsvarlige tjenester til innbyggerne. Vi ønsker at mangfoldet av kommuner skal blomstre og være livskraftige til trivsel og bygging av dette brokete, flotte landet vårt.

Nå legger man ned lensmannskontor, skattekontor, lokalsykehus, domstoler, Nav-kontorer, legger ned småkommuner der trivselsbarometeret er skyhøyt i forhold til i byene. Hvorfor? Kommunereformen er ikke et folkekrav, men gjør det enklere for departementene og byråkratene, og for at det skal bli enklere å legge ut offentlige tjenester på anbud til private aktører.

Fordi stordrift har blitt et mantra. Vi i Sp vil appellere til alle kommunepolitikere i Råde om å stemme for det du er sikker på er det beste for Rådes innbyggere. Er du i tvil, må du ikke stemme for en sammenslåing som ikke går å endre på!

Ruth Iren Grimstad, Katrine Langgård og Ida Marie Lundeby Grimstad

Kommunestyrerepresentanter for Senterpartiet i Råde

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags