Gå til sidens hovedinnhold

Økonomien avgjør om Hvaler kan være selvstendig kommune

Artikkelen er over 4 år gammel

Ap-leder Mona Vauger i Hvaler har i dette svaret til Ingar Sundholm (Frp) mange argument for kommunesammenslåing, men røper ikke hva Ap vil stemme 22. juni.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

22. juni skal politikerne på Hvaler vedta om vi skal gå sammen med Fredrikstad og kanskje Råde for å bygge en ny kommune, eller fortsette som egen kommune. I FB kan vi lese at Fremskrittspartiets Ingar Sundholm kritiserer Hvaler Arbeiderparti for å føre velgerne bak lyset.

Vi sier i vårt partiprogram at vi vil at Hvaler skal være en egen kommune, og det er nok det alle politikerne på Hvaler ønsker seg. Virkeligheten er at det er kommunens økonomiske handlefrihet som avgjør om vi kan bestå som egen kommune i fremtiden.

Hvaler Arbeiderparti har ikke tatt stilling til hva vi skal stemme den 22. juni, men vi har gjennom en konstruktiv og fornuftig tilnærming til den politiske virkeligheten vært med på å forhandle frem en avtale som ivaretar kommunens innbyggere på en god måte – i motsetning til Hvaler Frp som helt kategorisk og slavisk følger sitt program uten å forholde seg til den økonomiske virkeligheten i kommunen.

Partiet som er og var i mot innføring av eiendomsskatt dekker seg bak at de er i et mindretall og derfor bare må finne seg i dette, samtidig som de er klar over at Hvaler er den kommunen i Østfold som er mest avhengig av eiendomsskatt og at det hadde vært umulig å drive kommunen uten disse pengene.

Hvordan skal Hvaler Frp  finansiere kommunens utgifter og investeringer i fremtiden som en egen kommune? Rådmannen antyder at vi må øke eiendomsskatten eller si opp ansatte og redusere i tjenestetilbudet til ungene våre eller til de eldre.

Kommunereformen er en kompleks sak som krever mye av politikerne. Uansett blir det for enkelt å si nei til en frivillig sammenslåing ved å henvise til sitt partiprogram. Det er også skuffende at Hvalers ordfører har gitt signaler om at det ikke er så viktig å forhandle frem gode avtaler fordi Hvaler Frp for lenge siden har bestemt seg for å si nei.

Hvaler Arbeiderparti mener at vi skylder innbyggerne å vurdere alle fremtidsscenarier, der det er innbyggeren som er det viktigste.

Uansett hva politikerne på Hvaler stemmer den 22. er det til slutt fylkesmannen som skal gi sin tilråding til departementet som til slutt har det siste ordet. Derfor er det svært viktig å forhandle frem gunstige avtaler for Hvaler, uansett utfall. Vi må også forholde oss til fylkenes fremtidige organisering.

Hvaler Arbeiderparti har også programfestet et bunnfradrag på eiendomsskatten, for å gi den en mer sosial profil. Skal vi fortsette som egen kommune klarer vi ikke å holde dette løftet.

Hvaler Arbeiderparti mener at det er viktig å informere innbyggerne om hvilke konsekvenser det får for innbyggerne hvis vi velger å bygge ny kommune sammen med Fredrikstad. Skatter og avgifter skal harmoniseres, det betyr at vi på Hvaler vil få lavere avgifter.  (Avgiften for tilkopling til vann og avløp på Hvaler er i dag ca 86.000 kroner og i Fredrikstad er den på ca 2000 kroner.) Det betyr lavere eiendomsskatt for oss på Hvaler.

Det som er avgjørende, er hva som vil være det beste for innbyggerne i fremtiden, og det er det Hvaler Arbeiderparti skal ta stilling til 20. juni.

Vi har forhandlet oss frem til en god avtale med Fredrikstad og Råde som ivaretar oss i på Hvaler. Sykehjemmet skal fortsatt ligge på Hvaler. Våre tre skoler skal fortsatt bestå, barnehagene skal bestå og tjenestetilbudet skal være så nært brukerne som mulig. Det skal fremdeles være kommunal virksomhet i Rådhuset. Boplikten skal videreføres. Sist men ikke minst, ingen ansatte skal sies opp.

Fredrikstad har et større handlingsrom og større fagmiljøer enn det vi har på Hvaler, og sammen med Fredrikstad kan Hvaler få større gjennomslagskraft ovenfor sentrale myndigheter.

Forhandlingsutvalget har jobbet tett siden høsten 2015. Hvaler Arbeiderparti har vært veldig skeptisk til hele reformen, vi har stilt kritiske spørsmål og vi har lyttet og vi har lært. Vi må ta med i vurderingen at en pragmatisk tilnærming kan komme innbyggerne til gode. Der er viktig for oss at vårt standpunkt skal forankres i kunnskap og muligheter, at verden i dag ser annerledes ut enn i november 2014 da vi vedtok vårt partiprogram. Det som er avgjørende, er hva som vil være det beste for innbyggerne i fremtiden, og det er det medlemmene i Hvaler Arbeiderparti skal ta stilling til 20. juni.

Kommentarer til denne saken