Gå til sidens hovedinnhold

Hvaler er folkestyrt

Artikkelen er over 4 år gammel

Selv trodde jeg lenge at lokaldemokrati og folkestyre var en vunnet sak som i all fremtid var sikret i Norge, særlig etter 1994, men med dagens regjering og de sterke kreftene som de jobber for, vet jeg bedre, skriver Hans H Utgård, Hvaler Senterparti.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De siste dagene har vi kunnet lese i FB om hvor galt det går når vi har et folkestyre.

Både FB på lederplass og Paul Henriksen fra Hvaler har besværet seg over hvor galt det blir når ingen vil rette seg etter deres råd. Nå setter de sin lit til Fylkesmannen og deretter Stortinget, slik at lokaldemokratiet kan settes på plass og deretter forsvinne.

FBs Øivind Lågbu og Paul Henriksen er talsmenn for de som ønsker mer sentralisering og større enheter i Norge, forhåpentligvis i den gode tro at det er en nødvendighet og et gode.

De ønsker å overføre næringslivets markedsstrategier til offentlig sektor; slik høyresiden, inkludert deler av de sosialdemokratiske partier i hele Europa, har jobbet med siden 1980-tallet. Vi har fått begreper som «New Public Management» og en massiv overføring av ressurser og makt fra folkevalgte organer til næringsliv og halvoffentlige selskaper ute av folkevalgt kontroll.

I Norge er sykehusreformen med etableringen av helseforetak det beste eksemplet, hvor styringen ble tatt bort fra den folkevalgte fylkeskommunen og gitt til foretaksstyrer, som ingen har rett til å instruere. Sykehussektoren har blitt drastisk sentralisert, men snart husker vel ingen hvordan det var å ha sykehus i hver by, så hvem bryr seg?

Det er vel sånn de tenker de som vil ha et fåtall store regioner i stedet for fylker og redusere kommunene til en fjerdepart av dagens antall. Det er bedriftstenkning; hvor målet er mest mulig effektivitet. Det er bare ett problem, folket.

Når de som styrer har myndighet som ingen kan ta fra dem eller som de kan utøve uten innblanding, har vi et samfunn som går mot vilkårligheter og overgrep, korrupsjon og maktmisbruk. Slike samfunn finner vi mange av rundt om i verden og vi ønsker ikke slikt i Norge.

Vi har hatt det tidligere, særlig tydelig under eneveldet under danskekongen, hvor fogder og senere embedsmenn styrte landet med makt kun utgått fra kongen. Siden fikk vi folkestyre hvor makten utgår nedenfra; fra folket, og det kaller vi idag demokrati.

De som nå fortviler over Brexit og andre «katastrofer» sier det samme som våre lokale våpenbrødre:  Folket må overstyres for de er uvitende og vet ikke hva de gjør. De må fratas retten til å bestemme og overlate til eksperter å bestemme hva som skal gjøres.

Denne grunnleggende antidemokratiske holdningen skinner grelt igjennom hos alle som føler et sjokk når folkeviljen går mot deres egne interesser.

I kommunereformen har det vært et massivt press fra regjering og fylkesmenn inkludert pressen, for å få kommunene til frivillig å slå seg sammen. Utrolig nok og heldigvis sier folket likevel nei takk. Det burde kanskje føre til en mer ydmyk holdning og noen tanker om at kanskje folket har noen viktige poenger som er verdt å lytte til.

Selv trodde jeg lenge at lokaldemokrati og folkestyre var en vunnet sak som i all fremtid var sikret i Norge, særlig etter 1994, men med dagens regjering og de sterke kreftene som de jobber for, vet jeg bedre. Folkestyret må det jobbes for – hele tiden.

Les også

Det største svik i Hvalers historie, Mona Vauger

 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.