Gå til sidens hovedinnhold

Hvaler – en kommunedel i Fredrikstad?

Artikkelen er over 5 år gammel

Mona Vauger redegjør for de mange punktene som er satt som mål for «Nye Fredrikstad kommune» med Hvaler, Råde og Fredrikstad.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Over hele landet sitter folkevalgte i disse dager og jobber med kommunereformen som regjeringen har vedtatt og pålagt oss. Den som skal bygge nye robuste kommuner som det heter. Det gjelder også oss her på Hvaler, der kommunestyret skal ta stilling til Hvalers fremtid i kommunestyremøtet i juni.

Politikere fra Hvaler, Fredrikstad og Råde har siden høsten 2015 hatt ukentlige møter der vi har diskutert og sett på muligheter og utfordringer i en mulig fremtidig ny kommune med Fredrikstad, Råde og Hvaler. Arbeidet har resultert i en rapport og en felles plattform for bygging av Nye Fredrikstad kommune. Dokumentene er lett tilgjengelig på Hvalers hjemmeside.

Målene for en eventuell ny kommune er:

Innen samfunns- utviklingsområdet:

• En bærekraftig areal- og ressursforvaltning med balanse mellom utbygging og vern, for bevaring av matjord og sikring av natur-/friluftsområder, i kystsonen og ellers.

• Fastsatte prinsipper for by- og tettstedsutvikling som gir grunnlag for å ivareta både tjenestetilbud der folk bor og den lokale identitet og tilhørighet.

• Gode og trygge bo- og nærmiljøer med et variert boligtilbud for alle grupper.

• Målrettet satsing på bedring av folkehelse og levekår.

• En attraktiv nærings- og besøksdestinasjon

• Et effektivt og miljø-/klimavennlig transportsystem.

Innen tjenesteproduksjonen:

• Tilstrekkelig bredde og kapasitet i tjenestene der innbyggerne bor.

• En effektiv tjenesteproduksjon hvor gevinst av stordriftsfordeler skal benyttes til å gi bedre tjenester, slik at hverdagen blir enklere for innbyggerne.

• Sterke fagmiljøer innenfor spesialistfunksjoner, god ledelse samt god internkontroll.

• En bærekraftig og effektiv kommunedrift (Smart kommune)

Innen myndighetsutøvelsen:

• Tilstrekkelig distanse for å skape objektivitet mellom saksbehandlere og innbyggere, slik at habilitetsproblemer oppstår i minst mulig grad.

• En høy etisk standard hvor innbyggernes rettssikkerhet i forvaltningsspørsmål ivaretas.

• Tilstrekkelig juridisk kompetanse innenfor rettighetslovgivningen.

Demokratisk arena:

• Høy politisk deltagelse i alle deler av kommunen.

• Ha en velfungerende lokalsamfunnsmodell med direkte kontakt med politiske og administrative organer for å sikre deltagelse og medinnflytelse i utvikling av lokalsamfunnene.

• Den demokratiske arenaen skal styrkes for å sikre reell medinnflytelse fra lokalsamfunnene.

Økonomisk robusthet og løfteevne:

• Gjennom en politisk og administrativ sunn økonomiforvaltning etableres det en kommune med effektiv drift og løfteevne for investeringer.

Innovasjon og fornying:

• Prosessen med å bygge Nye Fredrikstad ses på som et innovasjons- og fornyingsarbeid med sikte på å innarbeide en varig kultur med kontinuerlig forbedring og endringstoleranse, i tråd med hvordan vår omverden utvikler seg stadig raskere.

31. mars skal politikerne på Hvaler ta stilling til Felles plattform. Hvis kommunestyret på Hvaler vedtar plattformen, vil vi kunne gå videre i forhandlinger med Fredrikstad og Råde. Gjennom den prosessen vil få svar på hva det betyr det for deg som innbygger hvis Hvaler ble en del av Fredrikstad. Kommunestyret skal fatte endelig vedtak 22. juni.

Les også

Mer makt til folkevalgte – oppgaver til større regioner

 

Kommentarer til denne saken