Gå til sidens hovedinnhold

Ballovarre: Vi må tenke lenger fremover enn til å si «vi klarer oss bra nå»

Artikkelen er over 4 år gammel

Kommunereformen handler om hvordan vi kan opprettholde velferdssamfunnet, skriver Kim-Erik Ballovarre i Hvaler Høyre. Derfor støtter han også Hvaler Ap som vurderer kommunesammenslutning selv om det er i strid med partiprogrammet.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi skal tilbake til året 1955, nærmere bestemt Sverige. Statsminister Tage Erlander hadde skrevet ut rådgivende folkeavstemming hvorvidt Sverige skulle gå over fra venstre- til høyrekjøring. Alle naboland hadde i den tiden allerede høyrekjøring og Erlander innså at dette nok var fremtiden med tanke på den økende mobiliteten på tvers av grensene, men 82,9 prosent av befolkningen stemte da imot. Sveriges riksdag fattet likevel beslutningen om å innføre høyrekjøring og vi ser alle nå i ettertid hvor smart dette var. Tenk dere Nordby i på skjærtorsdag med fortsatt venstrekjøring, helt utenkelig, ikke sant?

Det er nesten slik jeg føler at debatten rundt kommunereformen nå arter seg, særlig på Hvaler er veldig mye av debatten bygd opp rundt at «vi klarer oss jo så bra nå» og at «det blir ikke bedre dersom vi slår oss sammen i en ny kommune». Disse uttalelsene er jeg også helt enig i, dersom vi kun ser på nåsituasjonen.

Problemet er at vi som politikere må tenke litt lengere, vi må faktisk ta noen valg som går ut over neste valgperiode og det er nettopp dette som gjør saken om kommunereform så vanskelig. Vi må legge følelser litt til siden og se på de utfordringene kommunen og regionen faktisk står ovenfor i løpet av de 10-50 neste årene. Dette dreier seg ikke om at Hvaler skal beholde dagens skolestruktur eller om vi skal oppheve boplikten eller ikke, det dreier seg faktisk om opprettholde velferdssamfunnet slik vi kjenner det i dag.

Jeg registrerer også at mine politikerkollegaer i Hvaler Sp kaller Hvaler Ap sin grundige vurdering av saken som et svik mot Hvaler. Slik jeg ser det, er det et større svik ikke å ta inn over seg de realiteter som gjelder. Hvaler Sp mener at vi ved et eventuelt regjeringsskifte vi få betydelige nye overføringer til kommunene.

Norges statsfinanser er ikke noen Sareptas krukke, det finnes også der en grense på hvor store utgifter den kan tåle, derfor vil en økt overføring få konsekvenser for eksempel helsekøer eller forsvar. Derfor vil jeg gi en ekstra honnør til Hvaler Ap sin håndtering av denne saken.

Uansett om vi bygger en ny kommune eller ikke så blir det store forandringer ute i øyriket.

Det er vedtatt at målet med reformen er mindre byråkrati, mer lokaldemokrati og bedre tjenester til innbyggerne. Det har gått 50 år siden sist vi hadde en stor kommunereform her i landet. Den gang skulle kommunene håndtere innføring av niårig grunnskole for alle. I ettertid har kommunene fått langt større, flere og mer komplekse oppgaver. Dette skal håndteres med høy kvalitet – uansett om kommunen heter Hvaler og har 4511 innbyggere eller Oslo og har 600.000 innbyggere.

Hvaler kommune vil bare i løpet av tre-fire års tid få store problemer med å håndtere de lovpålagte velferdsoppgavene samtidig som kommunen skal være en samfunnsutvikler. Budsjettet vil med dagens forbruk og den reduksjonen som ligger i å være «frivillig liten» mangle ca 20 millioner i 2020 og dette utvikler seg i tråd med en «haikjeft». Resultatet av dette blir enten en nedtrapping av tjenestene eller en betydelig økning i eiendomsskatten. Uansett om vi bygger en ny kommune eller ikke så blir det store forandringer ute i øyriket.

Kommunegrensen til Hvaler er i liten grad endret siden formannskapslovene av 1837 og således ikke i tråd med hvor folk bor, jobber og tilbringer hverdagen. Kommunegrensene må i større grad reflektere «hverdagsregioner» for å unngå uheldig konkurranse og uenighet mellom kommuner. Vi kan si at et samfunn som henger sammen, bør fungere sammen.

Hverdagsregioner vil skape naturlige fellesskap for de som bor der og gi bedre kår for bedrifter som vil vokse. Samtidig vil det gi lokalpolitikerne bedre muligheter til å ta kontroll over utviklingen av gode lokalsamfunn. Det er dessverre få fiskere og gårdbrukere igjen på Hvaler, de fleste pendler ut av kommunen og da primært til Fredrikstad.

Så står vi snart foran et veiskille, den 22. juni 2016 klokken 1400 skal politikerne på Hvaler ta stilling til et ja eller nei til å bygge «Nye Fredrikstad». Etter å ha jobbet med denne saken i over ett år nå, så er midt råd til kommunestyret på Hvaler, stem ja. Denne reformen går ikke over selv om det skulle bli et nei, det er nå vi har en god avtale og kan ha hånden på rattet.

Kommentarer til denne saken