Frode Rekve spør i et leserinnlegg om hva Fredriksstad Blad mener om region Viken.

Nylig sa et stort flertall i fylkestinget nei til avtalen for Viken. Tre partier: Høyre, KrF og Venstre, stemte ja til å opprette Viken-regionen med fylkene Østfold, Akershus og Buskerud.

Vi mener landet trenger større regioner. Dagens fylkeskommuner har for få oppgaver, og det er lite engasjement om hva som skjer i fylkestinget. Østfold bør gå inn i en større region.

Målet må også være å få til en frivillig sammenslåing md andre fylker, og her var Viken en mulighet. I Sverige har flere tidligere län, blant annet Göteborg og Bohuslän, dannet Västra Götalandsregionen, og etter det vi kan se har dette vært en vellykket sammenslåing.

De nye regionene må få overført flere statlige oppgaver. Her har regjeringen og Stortinget vært tilbakeholdne, noe som har skadet prosessen. De tre fylkene i Viken ville få rundt 1,2 millioner innbyggere. Regionen ville ha vært i stand til å overta flere statlige oppgaver. Vi kan diskutere hvor grensene skal gå, og hvor mange fylker som bør være med, men målet om å opprette en større region på Østlandet er det all grunn til å jobbe videre med.