Fredriksstad Blad skriver i en kommentar publisert på nett, i sosiale medier og i papiravisen at «Det som kunne ha blitt starten på en spennende prosess mot en ny region Viken, ble i stedet en pinlig affære.» Betyr det at Fredriksstad Blad beklager at storregionen Viken ikke ble noe av?

Ønsker lokalavisen en slik region som de folkevalgte i Vestfold, Akershus og nå også Østfold har vendt tommelen ned for?