Utbyggere og forvalterne av Plan- og bygningsloven er i ferd med å få nye rammer å forholde seg til. Nye prinsipper krever nye argumenter. Forsøk på å sammenligne seg med gamle prosjekter mister sin relevans.

Disse nye rammene finner vi i den vedtatte fylkesplanens kapitler om retningslinjer og planbestemmelser og i Samfunnsplanen til kommunen. Fylket sin viktigste rolle er å sikre at statlige føringer gir en regional likhet slik at nabokommuner ikke kan opptre for ulikt.

Fredrikstad kommune har vedtatt ny samfunnsplan. Denne har blitt en unik norsk kommuneplan som er kortfattet, men gir tydelig retning for samfunnsutviklingen. Den har et kapittel som beskriver en arealstrategi hvor det gis føringer for utforming av arealplanen som er til rullering nå. Rådmannens forslag til ny arealplan vil trolig legges frem for politikere og deretter legges ut på høring før jul.

Kjedelige greier som du kanskje ikke har greie på? Vel, det kan ikke grunneiere, utbyggere og saksbehandlere tenke. Men synes du det er viktig hvordan omgivelsene dine utformes, er arealplanen viktig sted å engasjere seg.

Det koster det samme å bygge i Fredrikstad som i Oslo-regionen, men inntektene er høyere nærmere Oslo.

Det er i arealplanen grepene gjøres for å bestemme hvor det kan bygges, hvor mye det kan bygges og hva som kan bygges i Fredrikstad. Arealplanen fastsetter i stor grad verdiene til grunneierne, men noen ganger gis det rammer som er så strenge at utbyggingene ikke ser det forretningsmessig interessant å bygge ut.

Vi har allerede sett at politikerne de siste månedene har tatt mer styring i tidlig fase av flere utbyggerinitiativ. Prosjekter som var kurante for et år siden viser seg ikke lenger å være det.

Sarpsborg kommune og jeg holdt foredrag for byene i Møre og Romsdal i forrige uke. Der fortalte kommunalsjefen at de har erkjent at det koster det samme å bygge i Sarpsborg som tett på Oslo. De forsto at de måtte gjøre det interessant for utbyggere å bygge i sentrum om de skal få til den byfornyelsen som er nødvendig og som staten krever. Han fortalte om hvordan de har definert ulike områder i byen med etasjehøyder på fem, åtte og ti etasjer.

Fredrikstad er heldig som har mange som ønsker å bygge ut, men vi har samme situasjon i Fredrikstad. Det koster det samme å bygge i Fredrikstad som i Oslo-regionen, men inntektene er høyere nærmere Oslo. I tillegg er markedet mindre og har dermed en høyere risiko, spesielt på utleie av næringsbygg.

Les også

Fjernvarmetvang er kommunalt nei til plusshus og nyskapende energiløsninger

I byggesaken til Solidgruppen vil jeg hevde at den nye samfunnsplanen ikke ble vektlagt. Solidgruppen ønsker å bygge plusshus, men fikk nei av hensynet til økonomien til Fredrikstad Fjernvarme. Det sier meg at det ikke er nok å vedta nye planer. De må innarbeides både hos saksbehandlere og hos utbyggere. Kanskje trenger politikerne å minnes på hva de har vedtatt også?

Utviklingen blir best og vil gå raskest om alle er kjent med mulighetsrommet. Fredrikstad har mye som kan forbedres på dette området.