At KrF har bidratt til flere lærere i Fredrikstad er feil

Siri Martinsen: – Er det virkelig slik at KrF har flere penger når de kutter kommunens inntekter?

Siri Martinsen: – Er det virkelig slik at KrF har flere penger når de kutter kommunens inntekter? Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Siri Martinsen, leder av Oppvekstutvalget, Ap, svarer Lino Lubiana, KrF, som skrev «kjerneoppgavene først, moro etterpå».

DEL

Leserbrev 

KrFs gruppeleder Lino Lubiana fremstår som høy og mørk når han kritiserer økonomien i utdanning og oppvekst. Er det virkelig slik at KrF har flere penger når de kutter kommunens inntekter?

For det første: KrF prioriterer mindre penger til oppvekst i sine budsjetter, fordi de ønsker å effektivisere det totale budsjettet med 200 millioner i perioden. I budsjettet sier dere at det skal effektiviseres i alle seksjoner. I oppvekstsektoren er det anslagsvis 90 prosent lønn til ansatte, så dersom det effektiviseres 50 millioner i oppvekst, betyr det minst 70 færre lærere/voksne støttepersoner rundt barn og unge. Minner om at denne effektiviseringen til KrF kommer i tillegg til Rådmannens forslag til effektivisering.

For det andre: Det var en ting flertallspartiene gjorde med Rådmannens forslag til budsjettet i oppvekst 2017, en styrking på 15 millioner. Det er vår oppgave å holde orden i økonomien og derfor nødvendig med innsparingstiltak. Noe også Lubiana stemte for.

For det tredje: At KrF har bidratt til flere lærere i Fredrikstad er feil. Det er helt rett at det ble en styrkning av lærer rettet mot tidlig innsats, men når dere tar bort tilsvarende lærere i ungdomskolen, blir det ikke flere lærere i Fredrikstad. Vi ønsker å øke lærertettheten og la inn midler til det. Hadde ikke regjeringen fjernet lærerårsverk på ungdomstrinnet, kunne vi økt antall lærere i Fredrikstad.

For det fjerde: Om du leser vårt forslag til handlingsplan så ser du at vi har lagt inn oppfølging av skolebruksplan. Det er feil det du påstår om at vi ikke investerer, i vårt forslag står det tydelig at vi følger opp skolebruksplan.

For det femte: Å sammenlikne overskudd med drift blir feil. Det vil bli store driftsutfordringer om vi ikke har en trygg styring av økonomien. Og om vi bruker overskuddsmidlere til drift i oppvekst ville det betydd i praksis at vi for eksempelvis ansatt 50 nye lærere i 2017, måtte de bli oppsagt innen utgangen av året. Overskudd endrer ikke driftsmidler i 2018.

For det sjette: Det er viktig å prioritere byrom, kultur og frivillighet, det handler om mennesker og innhold i deres liv. At vi er uenige i prioriteringene er greit, men det er mye god folkehelse i byplanlegging, samarbeid med næringsliv, frivillighet og lokalsamfunn. Det blir feil å sette dette opp mot hverandre når man selv ikke sitter med konkrete løsninger til endringer.

Det konstruktive samarbeidet på tvers av partiene handler om en redelig holdning til faktiske forhold og jeg byr opp til dans.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags