Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor avviser Ap at kommunen kan drives bedre?

Artikkelen er over 3 år gammel

– Det er veldig bra at den kritiske rapporten fra Agenda Kaupang er bestilt av rådmannen. Det viser vilje til forbedring, skriver Truls Velgaard, Høyre. Han tror ikke på samme innstilling fra Ap når formannskapet tirsdag drøfter forbedringsmuligheter.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Formannskapet i Fredrikstad møtes tirsdag i denne uken for å diskutere hvordan styringen av kommunen kan forbedres. En rapport fra Agenda Kaupang er oppløftende lesing. Den forteller at Fredrikstad har store forbedringsmuligheter.

Agenda Kaupang tegner et bilde av Fredrikstad hvor det er mye som må forbedres. Vi sammenlignes med fem andre kommuner – Sarpsborg, Moss, Drammen, Kristiansand og Sandnes. Ifølge undersøkelsen driver alle sin virksomhet med vesentlig lavere kostnader enn Fredrikstad.

I tillegg er det slik at de samtidig kommer dramatisk mye bedre ut enn oss på kvalitetsmålinger – med unntak av Sarpsborg. Også sammenlignet med alle de 49 kommunene i Norge som har 20.000-120.000 innbyggere kommer Fredrikstad vesentlig dårligere ut enn gjennomsnittet, både på kostnader og kvalitet.

En undersøkelse som dette kan møtes på én av to måter: Den kan avvises med beskjed om at den er feil, at metodene er feil, at beregningsgrunnlaget er feil. En logisk del av dette blir da å hevde at Fredrikstad kommune i virkeligheten drives på best mulig måte, og det er ikke mulig å utnytte ressursene bedre enn vi gjør i dag. Den eneste måten vi kan bli bedre på er gjennom økte inntekter; det vil si økt skatt fra innbyggerne.

En annen tilnærming er å se denne undersøkelsen som gode nyheter. Den forteller oss at det er mulig å bli mye bedre. Uten økte kostnader kan vi levere både langt flere tjenester til våre innbyggere, og vi kan samtidig levere tjenester av bedre kvalitet. Undersøkelsen forteller at hvis vi blir like gode som de beste så kan vi til og med levere både flere tjenester, bedre kvalitet på tjenestene og også redusere beskatningen av innbyggerne.

Er det noe gjenkjennbart ved disse to alternativene? Jeg har nå vært bystyrepolitiker i to år i Fredrikstad, og min opplevelse er at stort sett all debatt om styring av kommunen går langs disse to linjene. Høyre og en samlet opposisjon foreslår at vi må lete etter nye løsninger og en bedre drift for å få flere tjenester ut av hver krone.

Arbeiderpartiet svarer helt monotont at det ikke er mulig. Det er ikke mulig å få flere tjenester ut av de pengene vi har, det er ingenting å spare på å kjøpe tjenester av andre og kommunens drift kan ikke bli bedre enn den allerede er. Den eneste veien til flere og bedre tjenester er gjennom skatteøkninger, fortelles det fra det politiske flertallet.

I Agenda Kaupangs økonomianalyse fremstår Drammen som en mønsterkommune. Analysen viser at Fredrikstad ville spart 280 millioner kroner årlig hvis vi hadde drevet med samme kostnadsnivå som Drammen. Samtidig viser kvalitetsvurderingene i det såkalte kommunebarometeret at Drammen leverer tjenester av vesentlig bedre kvalitet enn Fredrikstad, til tross for vesentlig lavere kostnader.

Den eneste veien til flere og bedre tjenester er gjennom skatteøkninger, fortelles det fra det politiske flertallet.

 

Drammen – som blant annet er kjent for sin skolesatsing – driver en grunnskole som koster 139 millioner kroner mindre enn skolen i Fredrikstad. Hadde vi hatt samme pleie- og omsorgsdrift som Drammen ville kostnaden for Fredrikstad vært 202 millioner kroner lavere. På to områder skiller Drammen seg ut med markant høyere kostnader enn Fredrikstad: de bruker 64 millioner mer til å støtte kultur og idrett, og de bruker 46 millioner kroner mer til samferdsel og vedlikehold av veier. Også dét er kanskje noe å tenke på her i Fredrikstad?

Drammen og Fredrikstad har mye historie felles, ikke minst som de to store elvebyene i Norge med alle de paralleller det har medført. Men mens Fredrikstad er blitt styrt nokså sammenhengende av Arbeiderpartiet de siste hundre årene, så har Drammen nå i mange år blitt styrt av et ikke-sosialistisk flertall anført av Høyre. De har omdannet Drammen fra en nedstøvet og akterutseilt industriby til å bli et moderne, urbant samfunn som mange andre i dag ser til som et mønster. Kanskje til og med Fredrikstad kan ha noe å lære av høyrestyrte Drammen?

Agenda Kaupangs tall kommer ikke som noen overraskelse på mange av oss. Likevel vil si sikkert fra Arbeiderpartiet få høre atskillig om at tallene må tolkes, og at Fredrikstad i virkeligheten er langt bedre styrt enn hva denne rapporten forteller.

Kanskje det. Men hvorfor er Arbeiderpartiet alltid så opptatt av å avvise at det er mulig å bli bedre? Skal vi kunne bli blant de beste må vi være villige til å lære. Den viktigste sammenligningen vi kan gjøre er å sammenligne med oss selv, og hele tiden arbeide for å bli bedre.

Det finnes ting som er skakt og skjevt i Fredrikstad kommune. Men det finnes også mye som er veldig bra. For eksempel er det veldig bra at den kritiske rapporten fra Agenda Kaupang faktisk er bestilt av rådmannen. Det viser vilje til forbedring.

For min egen del har jeg også hatt mange svært oppmuntrende møter med ansatte og tillitsvalgte i Fredrikstad kommune hvor det vises stor åpenhet og vilje til forandring og nytenkning. Så får vi bare håpe at ikke Arbeiderpartiet nok en gang vil være en bremsekloss i ambisjonen om å skape en bedre kommunal drift.

Bakgrunn

  • Prosjektet som skal vurdere hvordan Fredrikstad kommune kan drives bedre diskuterer i dag rapporten fra Agenda Kaupang.
  • Formannskapet er referansegruppe for prosjektet, og tar debatten etter formannskapsmøtet.

 

Kommentarer til denne saken