Gå til sidens hovedinnhold

Fredrikstad kommune skal spare inn 130 millioner kroner innen 2022

Artikkelen er over 3 år gammel

– For Fredrikstad Ap er målet å spare inn 130 millioner uten oppsigelser, opplyser Siri Martinsen om arbeidet som er startet etter at konsulentfirmaet Agenda Kaupang har vurdert kommuneøkonomien.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fredrikstad kommune er i kontinuerlig endring og utvikling. Det har vi vært i flere år med stor innsats fra våre ansatte. Dette er viktig for Fredrikstad kommune med mål om bedre tjenester til våre innbyggere.

Skal vi møte fremtidens teknologi, samt krav til våre tjenester og innbyggernes interesser, må vi gjøre dette sammen! Det er når vi gjør det sammen at vi finner løsningene som gir best effekt. Her har de ansattes organisasjoner en avgjørende rolle.

Agenda Kaupang har bistått Fredrikstad med en økonomisk analyse av hele kommunens regnskap for 2016. Dette er en del av prosjekt Fredrikstad 2030 som går utover våren 2018 og skal se på muligheter for å skape økonomisk handlingsrom for kommunen i årene fremover.

Det er nedsatt en referansegruppe som består av formannskapet, ansattes organisasjoner, utvalgsledere og gruppeledere som ikke er en del av formannskapet. For Fredrikstad Arbeiderparti er det viktig med en prosess som skaper eierskap til problemstillingene, sammen med ansattes organisasjoner.

Analyserapporten sier blant annet «De finansielle nøkkeltallene er greie. Kommunen hadde et godt driftsresultat i 2016. Gjelden er litt høy, og reservene er litt lave, men ingenting er spesielt i kommunal sammenheng.» Analyserapporten vil være et sentralt utgangspunkt og arbeidsdokument for arbeidsgruppene som skal jobbe med å komme frem til forslag til tiltak for perioden 2019- 2022 innen de ulike sektorene i kommunen.

På anbefaling fra Agenda Kaupang gir referansegruppen arbeidsgruppene i oppdrag å finne effektive tiltak som gir en samlet kostnadsreduksjon på 130 millioner kroner i løpet av fem år (2018-2022). Det er omtrent to prosent av kommunens brutto driftsinntekter.

Rapporten er viktig for å vurdere økonomien på sikt for å skape handlingsrom til fremtidige investeringer som skolebygg, sykehjem og Arena Fredrikstad.

For Fredrikstad Arbeiderparti er det viktig at alle faste ansatte skal være helt trygge på at innovasjon, utvikling eller omstilling ikke betyr oppsigelser. Vi ser frem til videre prosess for fremtidens Fredrikstad.

Kommentarer til denne saken