Fredrikstad Ap: Kan være gode grunner til å bruke mer penger enn andre kommuner

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Debatten om kommuneøkonomi ruller videre: – Det kan være gode grunner til å bruke mer penger på en tjeneste – selv om det regnskapsmessig ikke er like effektivt som i andre kommuner, skriver Rune Fredriksen, Fredrikstad Ap.

DEL

Leserbrev 

Fredrikstad Arbeiderpartis politikk bygger på rettferdighet og fellesskap. Vi vil føre en politikk som er forankret i et levende lokaldemokrati, en bærekraftig utvikling, et sosialt og samfunnskritisk engasjement med fokus på demokratiutvikling og åpenhet. Vi vil at Fredrikstad skal være et åpent og inkluderende lokalsamfunn med plass til alle. Vi vil at Fredrikstad skal være et samfunn med like muligheter for oss som bor her, et samfunn bygget på solidaritet og fellesskap mellom innbyggerne over kommunegrenser og over landegrenser. En sterk offentlig sektor, med gode offentlige tjenester, er det viktigste redskapet for å nå vårt mål om å levere tjenester av god kvalitet, og for å bidra til vekst og utvikling i privat sektor. Vi vil til enhver tid arbeide for at kommuneøkonomien sikrer et varig godt, lokalt velferdstilbud.

Den nylig vedtatte handlingsplanen for Fredrikstad kommune er ambisiøs, og det er helt avgjørende at vi fortsatt har orden i kommuneøkonomien for å kunne gjennomføre den. Rådmannen peker på at overføringene fra staten over statsbudsjettet allerede fra 2018 gir oss utfordringer når det gjelder både drift og investeringer. Bystyret støtter i hovedsak rådmannens forslag til tiltak. Det er imidlertid lite som tyder på at situasjonen vil bedres med sittende regjering.

Bystyret har vedtatt offensive omstillings- og effektiviseringstiltak. Vi forventer at fallende produktivitet på de tunge tjenesteområdene nå blir grundig analysert i gjennomgangen av kommunens økonomi. Det er vesentlig at vi klarer å skape et økonomisk handlingsrom.

Det er grunn til å minne om at kommunen ikke er en pølsebod.

Den første setningen i rapporten fra Agenda Kaupang er: «Fredrikstad har gode finanser og et ganske høyt kostnadsnivå i tjenestene». Rapporten er på over hundre sider. Vi skal bruke mye tid fremover på å analysere, drøfte og vurdere tiltak som skal bedre kommunens økonomi. Men, det er grunn til å minne om at kommunen ikke er en pølsebod.

Kommunens viktigste oppgave er ikke å skape overskudd for en eier, men å gi gode velferdstjenester til Fredrikstads befolkning og å gjøre Fredrikstad til et godt sted å leve og bo. Det kan være gode grunner til at vi ønsker å bruke mer penger på en tjeneste eller et tilbud – selv om det regnskapsmessig ikke er like effektivt som i andre kommuner.

Sluttsummen derimot må være positiv, hvis ikke så er ikke tilbudene bærekraftige over tid. I alle årene siden Jon-Ivar Nygård ble ordfører i Fredrikstad så har kommunen gått med overskudd. Vi har sørget for at inntektene er større enn utgiftene. I 2017 er både arbeidsgiver- og innovasjonsstrategi vedtatt i Bystyret, og digitaliserings-, kompetanse- og rekrutteringsstrategi kommer i neste runde. Vi har forventninger til at disse strategiene, sammen med den offensive satsingen på velferdsteknologi også vil bidra til å skape økonomisk handlingsrom i årene som kommer.

Rune Fredriksen

Nestleder Fredrikstad Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags