Ap styrer kommunen mot økonomisk krise

– I tillegg til rekordstore statlige overføringer har Arbeiderpartiet i Fredrikstad stimulert kommuneøkonomien med en meget aggressiv opptrapping av eiendomsskatten, skriver Truls Velgaard.

– I tillegg til rekordstore statlige overføringer har Arbeiderpartiet i Fredrikstad stimulert kommuneøkonomien med en meget aggressiv opptrapping av eiendomsskatten, skriver Truls Velgaard. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Jeg har aldri sett på nært hold en organisasjon hvor den øverste ledelsen er så fraværende fra arbeidet med en mer effektiv utnyttelse av de økonomiske ressursene, skriver Høyres gruppeleder Truls Velgaard om Fredrikstad kommune.

DEL

Leserbrev 

Bystyret i Fredrikstad skal fredag behandle kommunens økonomiske langtidsplan. Der vil vi få en ny bekreftelse på at Arbeiderpartiet står uten svar på kommunens økonomiske krise. Omfattende gjeldsoppbygging kombinert med rekordhøye driftsutgifter gjør at de økonomiske langtidsutsiktene er krisepreget. Men Arbeiderpartiet har ingen plan for hvordan dette skal løses.

I budsjettbehandlingen før jul varslet rådmannen at Arbeiderpartiets økonomiske politikk ville nødvendiggjøre sjokkartede økninger i eiendomsskatten. Arbeiderpartiet forsøkte å dysse ned problemet ved å redusere økningen i eiendomsskatt. Men problemet er fortsatt der: Rådmannen varsler nå at vi må forberede oss på investeringsstopp, noe som vil være dramatisk for kommunens utviklingsmuligheter.

Tilsynelatende har Fredrikstad kommune en grei økonomi. Regnskapene gjøres stort sett opp i balanse. Men det er hele tiden takket være inntektssiden: Økt eiendomsskatt og økte statlige overføringer. På utgiftssiden er det ingen gevinster; kommunen bruker alltid opp alle bevilgede penger.

Og her er vi ved kjernen i problemet: Byens styrende parti sender aldri noe signal til organisasjonen om at det er nødvendig å se på en mer effektiv pengebruk. Tilsynelatende er pengene til for å brukes opp. Partiet er helt uvillig til å diskutere om bevilgningene på enkelte områder kan brukes mer fornuftig.

Arbeiderpartiet har ikke brukt de sju fete årene på å forberede oss på magrere tider. Tvert imot – de har brent lyset i begge ender. Fellesskapets lys.

Riktignok skal Arbeiderpartiet ha kreditt for å være faste i klypa når det gjelder å overholde fastsatte budsjettrammer. Det er bra. Men det holder ikke, når Ap aldri vil være med på noen diskusjon om hvordan vi kan få flere kommunale ytelser ut av hver krone. Når vi fra opposisjonens side foreslår en slik diskusjon er svaret alltid det samme: Redusert pengebruk betyr reduserte tjenester. Det blir nærmest parodisk.

Norske kommuner befinner seg i dag på topp-punktet av en lang periode med økonomisk vekst. Det gjelder ikke minst de siste tre årene hvor den borgerlige regjeringen har funnet det riktig å møte økonomiske nedgangstider med kraftige innsprøytninger av penger i de kommunale budsjettene. I tillegg til rekordstore statlige overføringer har Arbeiderpartiet i Fredrikstad stimulert kommuneøkonomien med en meget aggressiv opptrapping av eiendomsskatten.

Men Arbeiderpartiet har ikke brukt de sju fete årene på å forberede oss på magrere tider. Tvert imot – de har brent lyset i begge ender. Fellesskapets lys.

Rådmannen og kommunens ansatte gjør hver dag mye for å forbedre og utvikle virksomheten. Dette er ingen kritikk av dem. Men det spesielle er at politikerne – som kommunens øverste ledelse – ikke bidrar med impulser og påtrykk for å stimulere til en så effektiv ressursbruk som mulig. Jeg har aldri sett på nært hold en organisasjon hvor den øverste ledelsen er så fraværende fra arbeidet med en mer effektiv utnyttelse av de økonomiske ressursene.

Etter Høyres oppfatning må vi som politikere bidra til å utvikle en kultur for en tydeligere prioritering. Alle nye oppgaver kan ikke løses bare med tilleggsbevilgninger. Vi må klare å kutte ned på ressurser til det som er mindre viktig, for å kunne bruke mer ressurser på det som er mer viktig. Dette vil gjøre kommunen mindre avhengig av inntektsvekst; det kan igjen gi en mindre skattebyrde på bedrifter og boligeiere, og også forberede oss på redusert vekst i statlige overføringer.

Men mest betydningsfullt er det å gjøre overordnede grep i innretningen av kommunens drift. Fredrikstad kommune driver i dag virksomhet innenfor mange titalls, kanskje et hundretalls fagområder. Alt fra søppelkjøring, vaskeri, IT og gartnervirksomhet til skole og sykehjem. Noen er åpenbare kommunale kjerneoppgaver, men er det virkelig fornuftig at kommunen selv skal utføre alle typer oppgaver?

Nå vet vi at Arbeiderpartiets motstand mot en åpen diskusjon om dette er fundert i ideologi. Svaret er allerede gitt: Private løsninger er dårlige løsninger. Men er det virkelig slik? Og selv innenfor Arbeiderpartiets horisont bør det være mulig å lete etter forbedringer. Et eksempel: Kommunens egne beregninger fra i vinter viser at effektiviteten og kvaliteten på et vaskeri øker jo større det er. Da burde vi i det minste arbeidet for et interkommunalt vaskeri, selv om Ap ikke vil diskutere private løsninger.

Et kanskje enda mer nærliggende eksempel er innkjøp. Vi vet at desto større innkjøp vi gjør, desto lavere blir prisen. Hvorfor samarbeider vi da ikke med andre kommuner om innkjøp? Hvorfor ikke et innkjøpssamarbeid mellom byene i Østfold?

Mulighetene er mange. Høyre forstår at ikke alle saker er like opplagte som vaskeri og innkjøp. Vi mener at det også er åpenbart nødvendig med en grundig involvering av de ansattes representanter i denne diskusjonen. Likevel er det uforståelig: hvorfor vil ikke Arbeiderpartiet diskutere dette? Uten en nytenkende og forbedret økonomistyring vil krisen fortsette å henge som en mørk sky over byens økonomiplan.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags