Høyres omstillingsplan for kommunen

Truls Velgaard: – Bredt samarbeid med Sarpsborg kommune er et nærliggende grep for å få mer ut av hver kommunal krone i Fredrikstad.

Truls Velgaard: – Bredt samarbeid med Sarpsborg kommune er et nærliggende grep for å få mer ut av hver kommunal krone i Fredrikstad. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Ordførerkandidat Truls Velgaard presenterer Høyres tiltak i tre punkter for en fremtid med trangere økonomiske rammer Fredrikstad kommune.

DEL

Leserbrev

Fredrikstad kommune går mot en fremtid med redusert inntektsvekst og trangere økonomiske rammer. Til tross for et nivå på eiendomsskatt i norgestoppen ser vi likevel at tjenestetilbudet i økende grad kommer under press. Høyres svar er å bygge en kommuneorganisasjon med skarpere fokus, økt prioritering mellom viktig og uviktig og nye driftsformer som reduserer kostnadene.

Fredrikstad kommune har økende økonomiske utfordringer. Etter en årrekke med ekspansiv offentlig pengebruk for å motvirke fallet i oljesektoren, må Norge nå dempe kostnadsveksten i det offentlige for å legge til rette for vekst og verdiskapning i privat sektor. Fredrikstad kommune må yte sin del av bidraget til dette.

Bystyret i Fredrikstad diskuterte sist uke budsjettforutsetninger for de neste fire årene. Der varslet Høyre at vi for å forbedre kommunens drift blant annet vil fokusere:
• Generelle driftsforbedringer og innsparinger
• Omprioriteringer
• Utvidet interkommunalt samarbeid, inkludert innkjøpssamarbeid mellom kommuner rundt Oslofjorden

Situasjonen i Fredrikstad Energi forteller at Fredrikstad kommune må revidere sin eierrolle i forhold til datterselskaper. Kommunen må blant annet styrke kompetansekravet til styrerepresentanter.

Ny teknologi er en stor mulighet i alt kommunalt utviklingsarbeid. Det kan skape forbedringer innenfor nesten alle kommunale arbeidsfelt som skole, omsorg, forvaltning, teknisk drift og administrative funksjoner. Arbeidsprosesser må automatiseres slik at ressurser kan flyttes fra administrasjon til direkte tjenesteyting. Mulighetene er store for å levere både bedre tjenester til brukerne, og samtidig en redusert skatte- og avgiftsbyrde for innbyggerne.

Vi vil ruste Fredrikstad for en mer usikker fremtid. Høyre mener vi må bruke kommunens begrensede midler der de behøves mest. Vi må prioritere det viktigste, og prioritere bort det som er mindre viktig. Innbyggerne skal stå i fokus, og brukerne av kommunens tjenester må alltid komme først. Dette er innbyggernes kommune.

Men selv om Høyre vil lete med lys og lykte etter bedre driftsformer og reduserte kostnader, er vi skeptiske til kutt i støtten til frivillig sektor. Denne støtten utgjør en svært liten del av kommunens totale utgifter, og bør derfor kunne skjermes mot kutt. Støtte til frivillig sektor utløser ofte langt større ressurser enn hva kommunen bidrar med.

Et annet kostnadsfelt som ikke kan kuttes er vedlikehold. Tvert imot må kommunen kraftig øke innsatsen for vedlikehold av bygninger og veier.

Høyre vil også fortsatt gå imot enhver økning i eiendomsskatten. Nivået skal gradvis reduseres, først og fremst på næringseiendommer. Økonomiske driftsforbedringer skal brukes til å styrke kommunens egenfinansiering av investeringer. Etter hvert som gjeldsgraden reduseres vil vi også øke kuttene i eiendomsskatten.

Høyre støtter videreutvikling av eldreomsorgen med vekt på heldøgns åpen omsorg. Som en del av dette ønsker vi å bygge et «Holmen II». Den tidligere «sykehjemstomta» ved Vesterelven kan være en god beliggenhet.

Generelt er vi bekymret over at mange av kommunens investeringer er uforståelig kostnadskrevende. Stupetårn, opprusting av Dampskipsbrygga og ny flerbrukshall på Trosvik er noen få eksempler. Vi vil arbeide for et redusert kostnadsnivå i utbyggingsprosjekter.

Situasjonen i Fredrikstad Energi forteller at Fredrikstad kommune må revidere sin eierrolle i forhold til datterselskaper. Kommunen må blant annet styrke kompetansekravet til styrerepresentanter.

Fredrikstad kommune ønsker å bidra til vekst i arbeidsplasser. Denne strategien har ikke lykkes. Vårt distrikt har et økende underskudd på arbeidsplasser. Høyre mener at kommunen derfor må forbedre seg på mange områder for å legge til rette for flere arbeidsplasser. Blant annet bør kommunen opptre mer aktivt for å utvikle egen virksomhet.

Et eksempel kan være kommunens store IT-avdeling. Fredrikstad og Sarpsborg kommuner har mye av det samme behovet innenfor både drift og utvikling av IT. Hvis vi slo sammen IT-virksomheten i de to kommunene kunne dette gitt både lavere kostnader og bedre tjenester. Vi kunne da også blitt en attraktiv IT-leverandør for andre kommuner, og også en mulig partner for private IT-selskaper. Dette kunne i så fall gitt både lavere kostnader for kommunen og vekst i antall arbeidsplasser i Nedre Glomma.

Et annet velegnet område for interkommunalt samarbeid er innkjøp. Det er betydelige gevinster å hente på et ambisiøst samarbeid med andre kommuner rundt Oslofjorden. Gode innkjøp er hovedsakelig en funksjon av stor skala.

Alt dette er eksempler på forskjellige metoder for å forbedre kvalitet og redusere pris på kommunale tjenester. Noe av dette representerer også mulighet for utvikling av nye bedrifter og vekst i arbeidsplasser i Fredrikstad og Nedre Glomma. Løsningene kan anvendes innenfor mange felt i kommunen, og vil være en del av en nødvendig omstilling for å møte de utfordringene kommunen og fredrikstadsamfunnet står overfor.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags