Hva Høyre ønsker for Fredrikstad

– Hva Fredrikstad Høyre ikke ønsker, er å løse pengemangel gjennom å skrive ut inntekter, hvilket man gjør ved innførsel eller økning av skatter og avgifter. Dette mistenkes nemlig å være som «å tisse i buksa for å holde seg varm».

– Hva Fredrikstad Høyre ikke ønsker, er å løse pengemangel gjennom å skrive ut inntekter, hvilket man gjør ved innførsel eller økning av skatter og avgifter. Dette mistenkes nemlig å være som «å tisse i buksa for å holde seg varm». Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Anne Marte Frestad Andersen, Høyre, i svar til Atle Ottesen, Ap: – Høyre ønsker å legge frem budsjett som henger sammen og må derfor først se resultatene av våre foreslåtte tiltak før det kuttes radikalt i eiendomsskatten.

DEL

LeserbrevVi i Fredrikstad Høyre ønsker å utvikle en kommune for innbyggerne, som er sitt ansvar bevisst når det kommer til å sørge for lovpålagte tjenester, med best mulig kvalitet til lavest mulig kostnad.

For å få til dette mener vi det kreves en nøktern gjennomgang av driften av Fredrikstad kommune, byens desidert største bedrift. Vi må sikre at vi går klar av blant annet kommunal kryssubsidiering, at vi nettopp ikke tilbyr ikkelovpålagte tjenester uten at alle kostnader er gjort rede for. Dette for å unngå å underby lokale næringslivsaktører som opererer i et fritt marked.

Vi mener også at budsjettkontrollen må være stram i alle årets måneder, ikke kun etter at prognosen på forsommeren viser at det styres mot et underskudd. Den siste praksisen har da tvunget frem en ekstrembudsjettkontroll, med innkjøpsstopp, vikarnekt og utsettelser av planlagte aktiviteter og investeringer. Dette gir utrygghet.

Vi mener dessuten at det ikke er realistisk at en kommune selv på Fredrikstads størrelse skal ha all relevant kompetanse i egen organisasjon, men at det til tider vil være hensiktsmessig å leie inn eller kjøpe spisskompetanse når det er påkrevet. Samtidig må det jobbes systematisk for å ta vare på konkurranseutsatt kompetanse vi til enhver tid er avhengig av, for å få en turnover av arbeidsstokken ned til et ønskelig nivå.

Hva vi ikke ønsker, er å løse pengemangel gjennom å skrive ut inntekter, hvilket man gjør ved innførsel eller økning av skatter og avgifter. Dette mistenkes nemlig å være som «å tisse i buksa for å holde seg varm». Vi vet at det vil bli krevende å holde velferdssamfunnet på dagens nivå. Vi har en demografiutvikling som tilsier at vi blir færre som skal forsørge flere og at en større del av oss vil stå utenfor arbeidslivet i nær fremtid. Vi vil ha folk i arbeid, flere og lenger, men eldrebølgen må vi sko oss for å håndtere.

Høyre mener at det idag er urealistisk å fjerne eiendomsskatten i sin helhet uten å først vise til et betydelig mindreforbruk. 1,7 prosent av rammen ville gi oss en friskmeldt økonomi basert på dagens inntekter, men vi må kanskje vise ytterligere innsparinger før vi kan kutte i inntektene.

Høyre ønsker å legge frem budsjett som henger sammen og må derfor først se resultatene av våre foreslåtte tiltak før det kuttes radikalt i eiendomsskatten. Vi har likevel tro på, som Agenda Kaupang, at det finnes tiltak som vil kunne gi oss denne muligheten på sikt. Vi håper på tilliten til å forsøke å gjennomføre vår moderate drift av kommunen, men må varsle at flere prosents kostnadskutt ikke kommer over valgnatten.

Vi er også overbevist om at det er desidert tryggest å være ansatt i en bedrift med god økonomi, der er kommunen som bedrift intet avvik. Det må finnes rom for avsetninger til fremtidige investeringer til felles beste og til å dekke utgifter utenfor vår kontroll.

Anne Marte Frestad Andersen

Bystyrekandidat Høyre

Fredrikstad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags