Kommunens kamp mot rasisme ivaretar ikke ansatte

Av

Det er naivt å tro at rasismen ikke rammer kommunens ansatte.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Rasisme eksisterer i Norge, det er det liten tvil om. De fleste ikke-etnisk norske har opplevd rasisme i sin hverdag og på jobb. Dette kan vi ikke godta og vi i De Grønne ønsker at kommunen skal jobbe systematisk med denne problematikken. Den 3. september ga folkemøtet på litteraturhuset innsikt i ulike menneskers opplevelser med rasisme på jobb og i fritiden. Ansatte fra hjemmesykepleien og drosjenæringen ga sine opplevelser og tanker i møte med rasisme på jobb.

Det er naivt å tro at rasismen ikke rammer kommunens ansatte. Dette vet vi skjer. Det som derimot er vanskeligere å si noe om er omfanget. Med høy sannsynlighet er mørketallene store. Slik informasjon blir ofte ikke fanget opp av administrativ ledelse eller av oss politikere. Vi har 10-faktorundersøkelsen, avviksmeldingssystem og medarbeidersamtaler, men ingen av disse har så langt gitt oss et fullgodt bilde på hvordan det virkelig står til. Hvordan kan vi da ivareta de av våre ansatte som utsettes for rasisme? Medarbeidere seg imellom er veldig flinke til å støtte og gjøre hverandre gode, men det må iverksettes systematiske tiltak for å følge opp og ivareta de utsatte ansatte.

Rasismen skal bekjempes, men det gjøres ikke over natten, og frem til det må vi iverksette særskilte tiltak som sikrer at ikke-etnisk norske trives like godt som alle andre. Da holder det ikke å ta opp temaet en gang i året på medarbeidersamtalene. Rasisme gjør fryktelig vondt og kan påvirke psykisk helse betydelig. Det kan være en tungtveiende grunn til å slutte å jobbe i kommunen, og vi har ingen ansatte å miste, spesielt i helse- og velferd. Slike opplevelser må bearbeides og det må veiledes i måter å best møte rasismen på. De som utøver rasisme, må konfronteres av administrativ ledelse. Vi kan ikke si at det er nulltoleranse og ikke trekke opp ugresset ved roten.

Skal vi som kommune kunne tilby et trygt og godt sted for alle å arbeide i må vi vie ekstra oppmerksomhet til de av oss som trenger det mest. Vi må utvikle verktøy som gjør kommunen bedre i stand til å identifisere og håndtere rasisme, både for de som utsettes for rasismen og de som utøver den.

Debatten ledes av daglig leder ved Litteraturhuset Fredrikstad, Roy F. Andersen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags