Jeg trodde alle gode ting var tre. Torsdag 7. desember behandlet Bystyret det tredje budsjettet jeg er med på, og det mest krevende. 

De sies at vi må ta vår del av kaka for å dempe kostnadene i offentlig sektor for å øke innsatsen i privat sektor. Da er det helt uforståelig for meg at vi har en regjering som har økt oljepengebruken med 80 milliarder kroner – blant annet til skattelette. Ja, de fleste i Norge har fått skattelette: Ti kroner skattelette om dagen. De 1.600 personene i den eksklusive regjeringsklubben med 100 millioner eller mer i formue, har i snitt fått 575.000 kroner i skattekutt i året – eller omtrent 1.600 kroner dagen.

Det skaper ulikhet! Selv Høyres egne, som Victor D. Normann, sier at nok er nok.

Det merkes nå i Fredrikstad.  Regjeringens politikk forenes ikke med behovet i Fredrikstad, vi kan ikke sammenliknes med et helt kommune-Norge. Vi har større utfordringer og mindre inntekter.

Det er vi som har ansvar for skolene, barnehagene, barnevernet og sykehjemmene. Vi skal skape innhold i menneskers liv med kultur og kreativitet og utvikle og reise nye bygg hvor våre barn og eldre skal være.

Det er her folk bor og lever livene sine. Ikke på Stortinget. Uansett hvilke rammebetingelser Fredrikstad kommune får, skal vi ta ansvar! Det har vi vist uavhengig av rammebetingelser. Arbeiderpartiet ønsker derimot å utvikle, ikke øke forskjellene.

Det er her folk bor og lever livene sine. Ikke på Stortinget.

Vår politikk bygger på rettferdighet og felleskap. Innbyggere som er kompetente og trygge er en forutsetning for deltakelse. Det er deltakelsen som igjen skaper vekst og utvikling i byen vår. 

Ulikhetene øker og det er på tide vi drar i brekket. Lommeboken skal ikke bestemme om du har mindre mulighet til helsetjenester og utdanning enn naboen. En slik politikk vil gi økte forskjeller. Vi skal løfte i flokk, være en del av flokken og jobbe for et samfunn der alle er med!

Vi har innenfor vårt handlingsrom prioritert folk og utvikling av vår organisasjon. Det vises igjennom våre bestillinger til rådmannen:

■ Vi ønsker en ny organisering av Utdanning og oppvekst (UO), en fornyelse til barnas beste. De barna som trenger oss mest, trenger gjerne flere og er i kontakt med flere av våre virksomheter. Vi trenger en bedre flyt og et bedre samarbeid virksomheter og etater imellom. 

■ En plan for mennesker med nedsatt funksjonsevne, med mål om å bedre levekår. Som Karianne Hjørnevik Nes skrev så fint i sin kronikk i Fredriksstad Blad «Vi er ulike og like mye verdt»

■ Vi har tro på et utvidet samarbeid med Sarpsborg på flere tjenesteområder og på regionale saker som næringsutvikling og posisjonering i vår region. Dette for å bedre og utvikle tjenestene på flere områder. 

■ Vi ser en økende utfordring med barn og unges psykiske helse og ber om en oversikt over hvilke forebyggende tiltak som gjøres i UO, samt forslag til forbedringer.

■ Vi ber om at samarbeidet styrkes ved utbyggingsprosjekter. 

Fredrikstad Arbeiderparti viser gjennom budsjettet at vi ønsker å løfte flokken, fortsette arbeidet med å utvikle organisasjonen, samt skape en fremtidsrettet og attraktiv by. 

Les også

Budsjett og handlingsplan for Norges mest attraktive by