Kronikk: Flere bedrifter vil velge Fredrikstad sentrum i tiden fremover

Camilla Transel og Arthur Nygaard har tatt med seg resten av staben i Plus arkitektur og flyttet fra Sarpsborg til Fredrikstad sentrum. Kjell Arne Græsdal tror flere bedrifter vil satse på sentrumsetableringer i tiden fremover.

Camilla Transel og Arthur Nygaard har tatt med seg resten av staben i Plus arkitektur og flyttet fra Sarpsborg til Fredrikstad sentrum. Kjell Arne Græsdal tror flere bedrifter vil satse på sentrumsetableringer i tiden fremover. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Skal 80 prosent av alle nye boliger bygges i byområdet de neste 15 årene? Det anbefaler to ulike fagrapporter. Rapportene dokumenterer at Fredrikstad kan og bør gjøre det, om vi vil nå målet om at personbiltrafikken ikke skal øke.

DEL

Kronikk

På 1980-tallet oppfattet mange fremtidsbildet til miljøbevegelsen som klimahysteri. I dag vil de fleste av oss gi dem rett. Gjennomsnittstemperaturen har steget, det har blitt mer regn og mer vind, det har blitt kortere vintere og tregrensen har krøpet mye høyere. Mange tiltak er krevd av industrien. Luftforurensingen som skyldes industriproduksjon er sterkt redusert, men luften i Fredrikstad er fortsatt så dårlig på enkelte vinterdager at kommunen er på grensen til å måtte innføre begrensninger i bilbruken, slik Bergen måtte gjøre. Der innførte politikerne en ordning hvor biler med partall i siste siffer fikk kjøre noen dager og oddetall andre dager.

Saken fortsetter under avstemningen

Bønder kan ikke lenger høstpløye slik de gjorde tidligere, og resultatet er at vannet i Glomma har fått bedre kvalitet enn på hundre år. Beskjeden om å redusere personbilbruken møtes med argumenter som kan ligne på klimahysteri-debatten på 80-tallet, men om noen år tror jeg vi har tilpasset oss også personbilbruken.

Gjennom Parisavtalen har nasjonale politikere lagt en premiss for kommunene. Det skal ikke være vekst i personbiltrafikken i byområdene, og lokalpolitikerne har plikt til å innføre de tiltakene som kreves. På nasjonalt nivå er man klar til å lage nye lover som gir de nødvendige virkemidlene. Som innbyggere løser vi hele utfordringen om vi setter igjen bilen en gang per uke. Som region kan vi konsentrere bolig og arbeidsplasser på færre steder slik at innbyggerne kjører mindre. Plan- og bygningsloven gir kommunen denne muligheten.

For bedriftsledere betyr det at dersom politikerne lykkes, blir veiene mer tilgjengelig for næringstransporten. Men som bedriftsleder må du regne med at det blir vanskeligere å lokalisere egen bedrift ut fra egne vurderinger. Samfunnsperspektivet blir viktigere å kunne dokumentere før byggetillatelse blir gitt. I fylkesplanen kreves det at kommunene skal benytte en ABC-analyse. Den sier at bedrifter som er publikumsrettet, eller sysselsetter mange personer skal inn i byområdet. Industribedrifter som skaper lokale ulemper, stort transportvolum mv. skal lokaliseres mer perifert.

I en ny undersøkelse vi har gjennomført, viste at 3 av 10 som hadde sin arbeidsplass utenfor sentrum ønsket at den lå i sentrum. Preferansene blant ansatte synes å være i endring. Det må bedriftsledere som er opptatt av å rekruttere de mest ettertraktede arbeidstagerne legge seg på minne.

Det er neppe aktuelt å vedta en fortetting hvor 80 prosent av boligbyggingen skal skje i byområdet. Men det er politisk vilje til å levere på et noe høyere mål i forrige plan som sa at minst 50 prosent av boligbyggingen skal skje i byområdet. De siste årene har man lagt rundt 20 prosent.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags