Sjefen for 6.000 ansatte i Fredrikstad kommune, rådmann Ole Petter Finess, har gjort det ene underlige valget etter det andre i det mye omtalte og tett sammenvevde sakskomplekset som handler om varslinger/feil bruk av anleggsbidragsmodellen. Den siste utviklingen i saken styrker meg ikke akkurat i troen på at han vil gå inn for en snarlig myk landing.

For som Fredriksstad Blad i dag kan fortelle, har kommunen nå gjort retrett overfor nok en av de tidligere utpekte tre syndebukkene i saken. En leder i teknisk drift som tidligere fikk endringsoppsigelse (ordinær oppsigelse i kombinasjon med tilbud om ny stilling), har nå i stedet inngått et forlik med Fredrikstad kommune. Av avtalen, som erstatter den tidligere endringsoppsigelsen, går det frem at vedkommende skal beholde dagens lønn, pluss godtgjøringen for å være stedfortreder for en annen leder. Vedkommende har også fått en ny jobb hvor han skal lede flere titalls ansatte og styre etter et budsjett på langt over hundre millioner kroner.

 

Ville DU, som sjef, gitt et slikt ansvar til en person du ikke har tillit til? De fleste vil nok svare et klart og tydelig «nei» til det. Likevel er det nettopp det som nå skjer i Fredrikstad kommune.

For la oss nok en gang spole tapen tilbake til november 2016. Da sendte Ole Petter Finess ut en pressemelding, som til å komme fra en rådmann må sies å være voldsom og kompromissløs i formen, hvor offentligheten fikk vite at kommuneledelsen hadde iverksatt arbeidsrettslig tilnærming mot tre sentrale personer i teknisk drift. Bakgrunnen var blant annet at de angivelig bevisst skulle ha forsøkt å holde informasjon unna både varslere, allmennheten og rådmannen.

– Når tilliten ikke lenger er til stede, er det også rådmannens ansvar å gjøre det som må til for å rydde opp, het det drepende i pressemeldingen. Noe senere bidro Finess til indirekte å identifisere alle tre ved å bekrefte overfor Demokraten hvilke stillinger de hadde, eller hadde hatt, i kommunen.

Dette er kort oppsummert hva som i tiden etterpå har skjedd med de tre personene som var gjenstand for rådmannens skyts:

1) Kommunen har trukket tilbake varselet om avskjedigelse og samtidig dekket 200.000 kroner i advokatutgifter for tidligere kommunalsjef Roy H. Jakobsen. Han har også fått beholde sin tidligere kommunalsjefslønn på 880.000 kroner i året frem til han fyller 70 år. I stedet for varselet om oppsigelse har Jakobsen fått mildeste form for arbeidsrettslig reaksjon; en advarsel. Det aksepterer ikke den tidligere kommunalsjefen, og han har gått rettens vei for å få kjent reaksjonen ugyldig. Kommunen vant i første rettsinstans, men det blir ankesak i mai neste år.

2) Avdelingssjef Hilde Garfelt er ilagt en skriftlig advarsel, men sitter fortsatt i en sentral og fremskutt posisjon i kommunen. Hun føler seg sviktet av kommuneledelsen og har ikke vekslet ett ord med rådmannen siden den mye omtalte pressemeldingen i november 2016.

3) Og nå er altså endringsoppsigelsen overfor en tredje leder erstattet med en ny fremskutt lederposisjon for vedkommende i det kommunale systemet.

Altså; retrett overfor to av lederne og en tredje som blir sittende med samme lederstilling som tidligere. Det høres ikke forenlig ut med det å «ikke ha tillit» fra den øverste administrative sjefen. Likevel er det nettopp nå hva som er tilfellet i Fredrikstad kommune. Rådmann Ole Petter Finess har nemlig ikke sendt ut noen signaler til byens innbyggere om utviklingen i de tre enkeltsakene. Han forholder seg helt taus. På gjentatte oppfordringer fra oss i FB om å kommentere sakene, henviser han nå (som regel gjennom kommunalsjef Atle Holten) til at «kommunen ikke kommenterer personalsaker».

For både de involverte, bystyret og hele byens befolkning er det uholdbart å ha det slik særlig mye lenger. Pressemeldingen hefter ved kommunen og rådmann Finess især inntil han kommer på banen med et nytt og oppklarende utspill til oss alle. Har du tillit til dine ansatte, rådmann? Og i forlengelsen av dét dukker nok en sentralt spørsmål opp: Om du fortsatt ikke har tillitt, hvordan kan da to av de tre «syndebukkene» fungere videre i ledende stillinger i kommunen? Om det motsatt skulle være tilfellet – at de nå faktisk har din tillit: Hva eksakt har skjedd siden du sendte ut pressemeldingen i 2016 som gjør at du nå har endret standpunkt?

Vi fortjener alle et svar – og det bør komme litt fort!