Eksakt hvor på veien det skar seg så fryktelig mellom administrasjonen i Fredrikstad kommune og Cicignon-utbygger Kan Cao, vet jeg ikke. Men galt har det i hvert fall gått. Såpass galt at det i dag, snart to og et halvt år etter at lysene ble slokket på det tidligere sykehuset og 3.000 arbeidsplasser forsvant ut av kommunen, ikke er det minste tegn til ny aktivitet på området.

Det står i grell kontrast til utbygger Kan Caos svært så offensive planer fra starten av. Hans opprinnelige ambisjon var å ha de første hundre leilighetene innflytningsklare allerede i 2016! Deretter skulle området suksessivt utvikles over en tiårsperiode, og til slutt munne ut i 1.000 boenheter.

Tidligere denne måneden holdt kommunens regulerings- og byggesakssjef Anna Auganes en orientering for formannskapet som fikk frem bekymringsrynkene i flere ledende politiker-panner. «Krevende» og «tung» var begreper hun brukte om Cicignon-prosessen.

– Hvis vi visste hva vi vet nå, hadde vi bedt om en politisk avklaring underveis, lød hjertesukket fra den mektige byråkraten på rådhuset.

Sett fra utsiden virker det svært merkelig hvorfor ikke Auganes og rådmannen har gjort nettopp det. I stedet har uker og måneder gått, og nå er frustrasjonen stor på begge sider av forhandlingsbordet. Uenigheten bunner både i hvor mange leiligheter som skal aksepteres på Cicignon, hvor høyt det skal bygges og hva som skal rives.

Bli med på en rundtur i Cicignon park i denne videoen:

 

Kan Cao har latt den prisbelønte arkitekten Niels Torp slippe løs med sine ideer for hvordan det tidligere sykehusområdet kan forvandles til en helt ny bydel. Planene, som blant annet innbefatter en 170 meter lang gangvei for allmennheten over hustakene på Cicignon, fremstår som innovative, spenstige og noe som vil sette en helt ny standard for byutvikling i Fredrikstad. Og skulle du tvile på Torps kvaliteter: Her snakker vi om en arkitekt som fra tidligere har blant annet Tjuvholmen, Gardermoen, Aker Brygge og  Vikingskipet på Hamar på sin lange merittliste. Sistnevnte kåret til århundrets bygning i Norge! Etter at FB presenterte de siste illustrasjonene for Cicignon Park i en nyhetssak for få dager siden, har da også reaksjonene gjennomgående vært positive til Torps helhetlige grep.

Verdt å merke seg er det også at Cicignon-prosjektet har som ambisjon å sette en helt ny «grønn» bostandard både i norsk og europeisk sammenheng. Gjennom et stort EU-prosjekt har Kan Cao fått tilsagn om 60 millioner kroner for å utvikle Cicignon. Konkret handler dette om lagring av solenergi under bakken, urbant landbruk, behandling av vann og overvannshåndtering. Disse fire tiltakene skal fullintegrertes i bydelens arkitektur og infrastruktur, slik at de blir naturlige elementer i byrommet. Også på grunn av fremdriften i dette prosjektet haster det med å komme i gang på det nå så øde og forlatte sykehusområdet.

Heldigvis ser det ut til at politikerne har innsett at de i langt større grad må på banen og ta styringen i saken. I planutvalgets møte 1. mars vil Arbeiderpartiets Rune Fredriksen ta initiativet til noen svært viktige avklaringer:

  • De to høyblokkene kan bli påbygd med tre etasjer, slik at de blir totalt 11 etasjer.
  • Høyblokkene kan tilbygges med inntil seks meter i bredde og lengde, noe som i praksis åpner for de mye omtalte balkongene.
  • Heisblokkene, mellombygget og nordre fløy ved A-blokka kan rives.

Dette er tre vesentlige punkter hvor Kan Cao nå vil få politisk velsignelse for å gå videre med planene – og hvor planutvalget samtidig vil sette til side anbefalingene fra rådmannen og byråkratiet på rådhuset. Rådmannen har nemlig anbefalt politikerne å si nei til riving av både heisblokkene og mellombygget. Han vil heller ikke ha en så ekspansiv påbygning på de to høyblokkene som det nå legges opp til.

Alt tyder dermed på at den bergensbosatte eiendomsutvikleren, som nærmest ved en tilfeldighet slo til og kjøpte Cicignon-området for 130 millioner i 2015, kan glede seg over viktige avklaringer i saken.

Sykehusarkitekt Ole Øvergaards var ikke smålåten i sin visjon for det nye Østfold-sykehuset som skulle reises midt i Fredrikstad i 1951. Det skulle bli «slottet på Cicignon, som med sine tårn reiste seg mot innseilingen fra sør». Den dag i dag er de to svært så karakteristiske gule høyblokkene landemerker i bybildet, men de færreste vil nok bli lei seg om «slottet» nå får en lenge etterlengtet makeover. Forfall og mørke vinduer må erstattes med mennesker som bidrar til nytt liv og vekst i denne bydelen.

Det er det bare Kan Cao og en høyt ansett arkitekt som kan få til i nærmeste fremtid. La dem få komme i gang!