Østfold har blitt tatt i feil retning etter innføringen av de nye busstilbudene som Østfold Kollektivtrafikk har iverksatt med støtte fra fylkestinget. Vi som bor i Østfold har vært lenge klar over at endring av bussruter skal skje, men endringene som kom var ikke imponerende. En skulle tro at det gikk mot bedre løsninger, men her opplever vi faktisk det motsatte! Vi som benytter oss av kollektivtransporten forventer faktisk at når det først skal skje en endring, så skal det være til det bedre – og ikke motsatt.

Vi har et fylke som oppleves å ha blitt svært attraktivt den siste tiden. Byene går som de skal og sånn ønsker vi at det skal fortsette! Derimot er det utrolig trist å se at kollektivtilbudene skal komme i veien og ødelegge for fortsettelsen. Hva har fylkestinget tenkt her når de sa ja til disse nye rutene? Det er forståelig at man ønsker å tenke nytt og bedre, men det viser seg jo faktisk at befolkningen er mer misfornøyd enn tidligere. Da er det på sin plass å ta opp problemstillingen på nytt.

Nå virker det som flere må benytte seg av bilen. Tilbudene passer ikke inn i dagliglivet til folk.

Tanken har, etter hva jeg har skjønt, vært å innføre nye ruter før bomringene kommer på plass. Her er det vel logisk å tenke at flere vil benytte seg av buss da det blir dyrere å kjøre rundt i byene.

Ettersom tilbudene rammer såpass mange rundt om i hele fylket, tror jeg ikke dette vil skje. Nå virker det som flere må benytte seg av bilen. Tilbudene passer ikke inn i dagliglivet til folk. Skoleelever ser seg nødt til å stå opp mye tidligere enn vanlig for å rekke skolen i tide, arbeidsfolk som kanskje tok buss tidligere, må kjøre bil i stedet for å komme tidsnok til jobb. Noen bruker faktisk penger på å kjøpe en ny bil fordi tilbudet ikke strekker til. Det er en tankevekker.

Jeg vet om flere som blir rammet av de nye tilbudene. Minibussen slutter å gå, noe som gjør at de som tidligere har benyttet seg av denne, ikke lenger får en buss hjemmefra. Da kan man jo alltids ringe det nye tilbudet Flexx, men utfordringen her er bare at man blir mye mer forpliktet over å måtte ringe i forkant for i det hele tatt å få plass. For eldre og flere kan dette være stressende og en ekstra belastning. Det er helt sikkert mye bra med Flexx, men de utfordringene som følger med løsningen bør snakkes om.

La meg også påpeke at Østfold Kollektivtrafikk i 2013 utkonkurrerte Juel Johansens Bilruter ANS – «Blåbussen» – som hadde sine ruter mellom Valleåsen og Fredrikstad. Rutene ble senere utvidet, da Østfoldhallen og flere boligområder kom til. Nå stopper altså rutene å gå her også.

Det virker som de nye tilbudene er tilpasset sentrumsbeboerne og at man har glemt resten av fylket. Dette er å gå i feil retning.

Østfold fylkesting og Østfold Kollektivtrafikk, ser dere ikke feilen? Bomringene skulle få flere til å benytte seg av kollektivtilbudet, og det motsatte vil nå skje. Jeg ser ikke hvordan de nye tilbudene er en forbedring. Jeg tror alles mål og intensjoner er at befolkningen skal være fornøyd og trives. Da er det dessverre en feil retning å gå ved å innføre disse tilbudene. Hadde tilbudene vært funksjonelle og passende for flertallet så hadde det vært noe annet, men det er dessverre ikke tilfellet.

  • Stem og diskuter nederst på siden: Få tilbake gode bussruter og gjør flertallet fornøyd!

Men, det er aldri for sent å snu. Det er på tide å få tilbake ordentlig bussruter!