Gå til sidens hovedinnhold

Færre bussruter + færre kjørte kilometer = dårlig ruteforslag

Artikkelen er over 4 år gammel

Tillitsvalgt Finn Arne Solberg er kritisk til flere forslag i ruteendringen som skal behandles i høst og gjelde fra 1. mars: – Var ikke forutsetningen å gi folk et tilbud som skulle redusere behovet for å kjøre bil? Da er vel ikke rutekutt den beste medisin?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ved jevne mellomrom velger fylket å bruke en del penger på utredninger om kollektiv transport i Østfold. Dette gjøres da av konsulenter. Det er ikke mer enn fire år siden sist en slik utredning lå på bordet. Dette virker jo litt rart, fylket har jo også et eget selskap som har i oppgave å sørge for slikt. Østfold Kollektiv Trafikk (ØKT) har oppgaven med å sørge for at buss og ferge i offentlig regi driftes på en optimal måte og etter politiske vedtak.

Denne gangen var utredningen spesielt om Nedre Glomma-regionen. Det betyr da Sarpsborg og Fredrikstad. Et område som til sammen er en av Norges største byer. Ja faktisk er hver og en av dem inn på topp ti lista over byer i Norge. De politiske signaler går på at vi skal bruke mer kollektiv transport.

I landssammenheng er vi ikke i toppen, og det er potensial for forbedringer. Det er også et samarbeid i regionen som er kjent som «Bypakke Nedre Glomma» som skal legge til rette for kollektivtransport, gang og sykkel. Dette som en del av en kjempesatsing på hele infrastrukturen i regionen. Dette genererer midler som skal brukes på kollektiv satsing.

Mye tilsier at kostnaden ikke bør skremme folk.

Hva skal til for å få folk til å bruke de kollektive tilbud? Hva er på plass?

Prisen for å bruke buss er noe av det laveste i Norge. Fra 1. august vil en månedskort for Nedre Glomma koste 500 kroner. Da reiser du som voksen ubegrenset i dette området.

Mye tilsier at kostnaden ikke bør skremme folk. Rutetilbudet per i dag kan selvfølgelig sees på, men det burde vel sees på med de reisendes øyne? Hva er det folk kan bruke bussen til? Hvis vi tar bort skolebussen for grunnskolen (dette er lovpålagt), så gjenstår det mest arbeidsreiser og reiser til videregående skoler.

Noe fritidsreiser for de yngre og en del handlereiser for de eldre som av forskjellige årsaker ikke ønsker å kjøre selv. Dette burde gi oss en god pekepinn på hva som er «nå-situasjonen».

Så forholder vi oss til at det er ønskelig å få flere til å bruke kollektivtilbudet.

Den største suksess har vært Glommaringen. Den er noe av den mest brukte rute i Norge. Denne er i sin nåværende form nesten fjernet i forslaget!

Da sykehuset ble bygget på Kalnes, var det en forutsetning at mye av reisingen skulle forgå kollektivt. Parkeringen ble minimalisert slik at de ansatte skulle «tvinges» til å bruke kollektiv transport, særlig fra Fredrikstad og opp. I forslaget er de fleste direkteruter fjernet. Dette vil tvinge de reisende over på private løsninger, som igjen vil bety enda mer trafikk på veier som ikke er bygget for denne trafikkmengden.

I Sarpsborg blir det igjen forslått å kutte ut Skjeberg (inkludert Høysand og Kvastebyen).

Rute 211 som går derifra og binder Råde sammen med sykehuset blir så å si fjernet. Området Skjeberg har stor utbygging, og det vil bety at behovet for å knytte dette området til resten av Sarpsborg klart er til stede. Totalt sett er forslaget en reduksjon på både antall ruter og antall kjørte kilometer.

Forutsetningen om å knytte Sarpsborg og Fredrikstad mer sammen, er brutt da forslagene som ligger på bordet går på å lage pendelruter innom bygrensene. Det igjen betyr at arbeidsreiser og andre reisende må bytte buss for å komme dit de skal.

Var ikke forutsetningen å gi folk et tilbud som skulle redusere behovet for å kjøre bil? Da er vel ikke rutekutt den beste medisin?

Samordning og sømløst er to ord som ofte brukes i denne sammenheng. Jo da, men det forutsetter samarbeid.

I et forsøk på å følge opp disse tanker så jeg på hvordan vi kunne øke bruken av buss i fritidsreiser. I Fredrikstad kjører Norway flybussen. Bussen er driftet av Nettbuss Travel på oppdrag fra Norway. Sarpsborg har ingen flybuss. Og nærmeste treffpunkt er Karlshus i Råde. Dit har ØKT en rute som går fra Skjeberg via Sarpsborg og sykehuset. Rute 211 har hyppige avganger og kjøres også helg. Og for å være ille heldig, så passer ankomst Karlshus meget bra med at Flybussen kommer ifra Fredrikstad.

Det eneste som da hindrer meg ifra å ta buss til Gardermoen, er å samordne. Det betyr at flybussen kunne kjøre til «hovedstoppestedet» på Karlshus, og jeg kunne byttet buss. Der er det også gode fasiliteter for å kunne vente litt ved forsinkelser. Dette forslaget var ØKT positive til. Men å kjøre 25 meter ekstra var ikke Norway opptatt av. Skulle tro at de ville ha kunder, og når de nå ikke lengre kjører via Rygge flyplass har de også tid. Samordne og sømløst? Det er sikkert en bedre løsning å kjøre bil til Gardermoen.

Skal bruken av kollektivt gå opp i Nedre Glomma, må kundene bli hørt. Det må være en forutsetning at bussen går for at det skal være kunder ombord.

Jo da, ser at samfunnet ikke kan kjøre tomme busser, og som buss-sjåfør selv er det noe av det mest kjedelige å høre at det ikke går å kjøre buss, at prisen er for høy.

Jeg mener at det er noe av det billigste du kan foreta deg hvis du bruker de løsninger som er laget for «faste»kunder (Nedre Glomma Kortet). Og hvis du ikke bruker bussen daglig, ja skaff deg et verdikort. Da koster en tur godt under 30 kroner, og du kan ta med deg ungene i den prisen.

Jeg har trua på kollektive løsninger, og jeg håper våre politikere i begge byer har det samme, og at Østfold fylkeskommune fortsatt ønsker å satse på de kollektive løsninger.

Kanskje vi skulle spørre kundene neste gang?

Les også

Nordmenn sitter alltid i en egen boble på bussen

 

Kommentarer til denne saken