Det stormer i vannglasset på Kniple

– Jeg skal altså ikke få grave rundt stubbene og fjerne disse og planere igjen hullet, skriver Alf Ulven. Foto: Jan Erik Skau

– Jeg skal altså ikke få grave rundt stubbene og fjerne disse og planere igjen hullet, skriver Alf Ulven. Foto: Jan Erik Skau

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Alf Ulven klager på at Fredrikstad kommune ikke har vist noen interesse for Kniple gård siden han overtok stedet i 2012. – Men nå, når det dreier seg om 15 stubber som står igjen, har de tid til å jobbe med saken.

DEL

Kronikk 

Jeg overtok Kniple i starten på 2012 som i den da nylig vedtatte kommuneplanen var avsatt til boligformål og på forespørsel før transaksjonen til Plan- og bygningsetaten i Fredrikstad, får jeg beskjed om at de ønsker boliger på denne eiendommen.

Optimistisksender jeg inn forslag til utvikling av et boligprosjekt bestående av ca. 25 leiligheter. Plutselig var alt vanskelig og det ble snakket omgamle hus og gamle trær og all fremdrift stoppet. Vi endret prosjektet flere ganger. Til slutt var det bare igjen tre små hus nederst i hagen, og vi fikk endelig nei på dette også i 2017.

I det tilfelle at noe er verneverdig, er det kommunens plikt å verne/frede dette. I tilfellet på Kniple er det bare prat og prat. Alle kjenner prosjektet, fra Plan- og bygningsavdelingen til øverste politiske ledelse. Jeg er på tilbudsfronten til kommunen med flere forslag i alle årene.

Det blir ikke fattet interesse for noen, og jeg får ingen forslag tilbake på noe annet enn at dette skal i hvert fall ligge til neste gang de skal rullere kommuneplanen. Siden arealdelen av kommuneplanen ble vedtatt i 2011 har den blitt endret flere ganger, men ikke vedrørende min eiendom, for den var tydeligvis ikke viktig nok.

I Fredrikstad lønner dere flere politikere som skal ivareta allmennhetens interesser som dere må holde ansvarlig fordi de hadde muligheten i flere år til å gjøre noe i saken.

Etter samtale med ordfører Jon-Ivar Nygård som på sin vanlige hyggelige måte fremfører sine budskap, ble jeg forklart at det nå var avklart at det ikke var politisk interesse for å gjøre noe med Kniple-eiendommen. Da svarte jeg at det var ok og at jeg ville forholde meg til kommuneplanen og forberede en boligutvikling.

Neste trekk da var å hogge 18 trær som sto på den tomten som var avsatt til boligutbygging. Det er ikke mange trær, men det var en stor ask der som Byantikvaren hadde ønske om å bevare, men han hadde ikke gjennom seks år fått politikerne med på dette. Etter at trærne er hogd, og alle parter er enige om at det var lovlig, er det blitt et stort problem at det står 15 stubber igjen på eiendommen. Noen er ti cm høye og noen er større.

Da blir eiendommen plutselig omfattet av et forslag til bygge- og deleforbud og det blir utferdiget et stoppvedtak på alle arbeider på eiendommen. NÅ har de tid til å jobbe med eiendommen. Jeg skal altså ikke få grave rundt stubbene og fjerne disse og planere igjen hullet. Det følger med ca. 50 cm jord/røtter i rotens bredde i gjennomsnitt, altså i praksis ingen ting på en fem mål stor eiendom. Det skal ikke gjøres noen andre endringer på eiendommens utforming.

Kanskje de kommunale ressursene burde vært brukt annerledes i en så fin by som Fredrikstad.

Dette stoppvedtaket mener jeg er ugyldig og det støttes at to av de største advokatfirmaene i Norge på eiendomsrett, og er bakgrunnen for at jeg mente arbeidet skulle fortsette. Jeg ønsker en grønn plen i hagen 2018 uten oppstikkende stubber. For spesielt interesserte finnes denne korrespondansen tilgjengelig på byggesaken på kommunens nettsider.

Kommunen hevder at ved å fjerne disse 15 stubbene, blir det gjort kraftige inngrep i kulturminner, vi svekker det biologiske mangfoldet og det er fare for store uregjerlige vannforekomster som grunn for stoppordre. Forstå det den som vil. Uansett hvor positiv man forsøker å være, er det umulig å forstå, men jeg snakker kanskje ikke språket til politikerne i Fredrikstad.

Det finnes tusenvis av gamle trær i Fredrikstad, store og små, av alle typer. De tar sikkert vare på både biologisk mangfold og vannforekomster. Jeg har sett flere titalls trær av samme type på andre siden av veien i en offentlig park som et lite eksempel i nærområdet.

Jeg forstår at denne hoggingen av trærne på Kniple irriterer noen og at mine beslutninger ikke passer inn i alles ønsker. I Fredrikstad er det på lik linje med alle andre kommuner politikerne som har det endelige ansvaret for utviklingen i sitt nærmiljø. I Fredrikstad lønner dere flere politikere som skal ivareta allmennhetens interesser som dere må holde ansvarlig fordi de hadde muligheten i flere år til å gjøre noe i saken.

De forsto at boligutvikling i henhold til vedtatte kommuneplan vil medføre at trærne skulle hogges. De kan ikke nå sammen med byråkratiet si at de ikke forsto at dette var konsekvensen på deres egen vedtatte plan.

Kanskje de kommunale ressursene burde vært brukt annerledes i en så fin by som Fredrikstad. Den har et stort potensial dersom kommunen spiller sine kort riktig og det har de gjort mange andre steder i kommunen.

Ordfører, jeg garanter å ta telefonen når du ringer for å lede oss ut av denne elendige situasjonen, jeg har lært meg at du ikke tar telefonen når jeg ringer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags