Gå til sidens hovedinnhold

Begrensning av kjøtt, ikke bannlysing

Artikkelen er over 3 år gammel

Biskop Atle Sommerfeldt til Lise T. Mohr: – Gjennom vedtaket om ikke å servere kjøtt på møtene ønsker å bidra til global klimarettferdighet, det er langt fra er en trussel mot norsk landbrukspolitikk.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lise T. Mohr, leder i fellesutvalget for bondelagene i Fredrikstad og Hvaler, har en kommentar til at jeg har begrunnet hvorfor kirkens engasjement for skaperverket og begrensing av klimaendringene har gjort at Borg bispedømmeråd vil prioritere økologisk produserte matvarer og sterkt redusere bruken av kjøttprodukter i de arrangementer bispedømmerådet er ansvarlig for. Det gjelder særlig storfekjøtt. I tillegg anbefaler jeg én kjøttfri dag i uken for oss som forbrukere.

Dette er i tråd med Miljødirektoratets anbefaling og regjeringens klimamelding. Fredrikstad kommune har som kjent også introdusert én kjøttfri dag i uken (mandag). For kirken er det naturlig å peke på fredagen som har tradisjon helt tilbake til oldkirken som kjøttfri dag.

Dersom Bondelaget og Nationens skribenter mener at denne politikken er helt hårreisende, får de sørge for at storting, regjering og fagdirektoratene omgjør sine vedtak og anbefalinger. Inntil så skjer, forholder jeg og kirken oss til det som er gjeldende råd og politikk.

Kirken har ingen spesiell kompetanse når det gjelder hvordan landbrukets omstilling til mindre klimautslipp skal gjennomføres. Derfor forholder vi oss til de faglige rådene våre tillitsvalgte i regjering og storting og deres ekspertorganer gir befolkningen. Men det vi har meget høy kompetanse på, er konsekvensene av klimaendringene for mennesker i andre deler av verden og særlig i økonomisk fattigere land.

Gjennom våre søsterkirker og globale nettverk av humanitære organisasjoner vet vi bedre enn de aller fleste hvordan folks levegrunnlag trues og ødelegges, og hvordan mennesker drives på flukt fra sine tradisjonelle bosteder på grunn av dramatiske klimaendringer. Dette har jeg også førstehånds kjennskap til. Det er bred enighet om at disse klimaendringene forsterkes av menneskets atferd, først og fremst i den rike del av verden.

Men biskopen har altså verken bannlyst okse eller kjøtt slik avisen Dagens meget feilaktige forside kunne gi inntrykk av.

Dette er bakgrunnen for at Borg bispedømmeråd har promotert Grønne menigheter, der reduksjon i kjøttforbruk er et valgfritt punkt, og at administrasjonen nå er resertifisert som Miljøfyrtårn, som også innebærer en forpliktelse til å redusere kjøttforbruket. Men biskopen har altså verken bannlyst okse eller kjøtt slik avisen Dagens meget feilaktige forside kunne gi inntrykk av.

Å redusere og avvikle bruken av kjøtt, og i første rekke storfekjøtt, ved noen få ti-talls arrangementer i Borg bispedømmeråd bidrar ikke mye til reduksjon av klimautslipp og truer ikke norsk landbruk, slik Mohr gir inntrykk av. Men det er en symbolhandling som kan bidra til at flere forplikter seg på en kjøttfri dag i uka og gjennomtenker sitt forbruksmønster som et av mange tiltak i arbeidet for global klimarettferdighet.

Kommentarer til denne saken