Ambisiøse klimasvar fra Østfolds småpartier

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

En spørreundersøkelse viser at småpartiene i Østfold har ambisiøse klimamål. Ap og Frp har ikke svart og Høyre har gitt en fellesuttalelse uten å svare på de konkrete spørsmålene.

DEL

Leserbrev

Før høstens stortingsvalg må partienes kandidater i Østfold svare på hvilke konkrete tiltak de vil gjennomføre for å fase ut all fossil energi. Klimadebatten i Norge har altfor lenge handlet om langsiktige mål og prosentvise kutt.

Verdens klima er i endring. Hovedgrunnen er bruk av fossile energikilder som øker konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren. Verden har gjennom Parisavtalen blitt enige om å holde temperaturstigningen godt under to grader. Skal vi lykkes med det, holder det ikke lenger med gradvise utslippskutt der vi kun iverksetter de minst kostbare kuttene først. Verdens totale budsjett for hvor mye karbon vi kan slippe ut er i ferd med å bli brukt opp. Målet kan derfor kun nås dersom vi faser ut all bruk av fossil energi. 

Fra mål til handling  

Hvilke konkrete tiltak de vil stemme for i stortingsperioden for å nå målet om å gjøre Norge 100 prosent fornybart.

Norske politikere har lenge vært flinke til å sette ambisiøse klimamål, men betraktelig dårligere til å gjennomføre tiltak som bidrar til at målene faktisk nås. Klimapolitikken framstår i tillegg som langt mer komplisert enn nødvendig, gjennom komplekse formuleringer, som kan fremmedgjøre selv de mest politiske interesserte. Når fristen for målene nærmer seg, erstattes de raskt av nye mål - enda lengre frem i tid. I årets valgkamp bør derfor stortingskandidatene ta stilling til hvilke konkrete tiltak de vil stemme for i stortingsperioden for å nå målet om å gjøre Norge 100 prosent fornybart.

Ti krav for å gjøre Norge fornybart

ZERO og Framtiden i våre hender har derfor utfordret førstekandidatene fra de ni største partiene i alle Norges 19 fylker til å svare på om de vil stemme for ti konkrete klimakrav. Kravene vil, sektor for sektor, fase ut all bruk av olje, kull og gass og fase inn fornybare løsninger. De dekker alt fra transport av varer og mennesker, på veiene, på sjøen og i luften, til industri og plast.

Klimaambisøse førstekandidater!

Nasjonalt har godt over halvparten av førstekandidatene svart på klimakravene. I Østfold har seks av ni kandidater svart - alle svært ambisiøst. Mens MDG, Venstre, SV og Rødt alle har svart ja til alle krav, har både Sps førstekandidat Ole André Myhrvold og KrFs Line Henriette Hjemdal begge sagt ja til ni av ti krav og nådd 90 prosent. Ingen av de største partienes førstekandidater har imidlertid svart og mens Aps Stein Erik Lauvås og Frps Ulf Leirstein ikke har svart, viser Høyre kun til en felles uttalelse og har heller ikke svart på konkrete krav.

Fram mot valget bør velgerne i Østfold kunne forvente klare svar – og legge merke til hvem som faktisk vil gjøre det som trengs for å gjøre Norge fornybart.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags