På nyåret 2018 hørte vi om danske barnehager som ga foreldre tilbud om å komme på lekegrupper i barnehagen før barna startet for alvor. Dette var en idé vi tente på!

Vi inviterte alle nye ett- og toåringer med foreldre til å komme i barnehagen en time mellom klokken 10 og 11 hver torsdag. Dette for å bli kjent og leke i barnehagen. De fikk mulighet til å komme til barnehagen fra 26. april og fram til sommeren.

Dette er en tid på dagen og en årstid da barna som oftest er ute og leker, og lokalene står tomme. Det var viktig at en av foreldrene var med. Dette for å skape en trygg ramme uten noen form for separasjonsangst.

Pedagogene som skulle arbeide på henholdsvis ett- og toårs avdelingene, var ansvarlige for gjennomføringen. Det var ingen forberedelse og ikke noe program. Barna skulle få komme for å leke og bli kjent med barnehagen.

Dette ga også foreldrene stor mulighet til å bli kjent med personalet. De fikk mulighet til planlegge hvordan oppstarten skulle foregå. Hva var viktig å tenke på? Hva trengte foreldrene å kjøpe inn av klær? Hvordan kan avskjeden planlegges slik at det blir til det beste for barnet mitt?

På denne måten opplevde vi at ikke bare barna ble trygge, men også at foreldrene ble kjent og trygge på barnehagen. Barn speiler sine foreldre, det foreldrene opplever trygt, vil barna også oppleve trygt. I tillegg ga dette foreldrene mulighet til å bli kjent med hverandre. Barnehagen ble en møteplass for foreldrene.

En tilleggseffekt var at der vi så at enkelte barn kanskje trengte noe ekstra, kunne vi sette i gang en prosess allerede før barna begynte i barnehagen. Vi kunne formidle kontakt med de aktuelle instansene.

Hva skjedde så da august kom?

Ikke alle barna som begynte hos oss, hadde deltatt på disse lekegruppene. Vi hadde også fordelt oppstarten over noen uker, slik at ikke for mange nye barn kom samtidig.

Det ble en tydelig forskjell her. Barna som hadde deltatt på lekegruppene, fant seg svært fort til rette. Vi opplevde dette som gode dager, barna virket tilfredse, de deltok i måltidene, og de godtok å sove en stund også. Noe som kanskje var enda viktigere var at foreldrene var tryggere på barnehagen og overførte en trygg holdning til barna sine.

En mor sa: «Dette reddet meg, nå visste jeg hva jeg skulle gjøre når jeg skulle gå fra barnet mitt i barnehagen. Flott å bli kjent med dere også.»

Dette er noe vi vil anbefale til alle barnehager. En god løsning på en stor utfordring for små barnekropper. Vi opplever dette som en investering.