Gå til sidens hovedinnhold

Velgkirkeledere med erfaring og kompetanse

Artikkelen er over 5 år gammel

Å være kirkepolitiker i fremtiden vil på mange måter bli mer variert og krevende enn det har vært tidligere. Erling Birkedal vil ha de erfarne inn i bispedømmerådet.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Historisk og vanskelig kirkevalg. Valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet i Den norske kirke i 2015 blir historisk. I tillegg til menighetenes nominasjonskomite stilles det en alternativ liste – Åpen folkekirke – i ni av elleve bispedømmer. Dette gjør valget utfordrende, ved at det både er et listevalg og et personvalg. Kirkevalget 2015 dreier seg om å velge tillitspersoner. Det er ikke en direkte folkeavstemning om vigsel av likekjønnede, slik noen synes å tro.

Mange viktige veivalg. I kommende periode må det gjøres mange veivalg om hvordan kirken skal organiseres som en selvstendig institusjon, fristilt fra staten. Det dreier seg blant annet om maktfordeling mellom lokale, regionale og sentrale organer i kirken. Det gjelder forvaltning og fordeling av store økonomiske midler. Å være kirkepolitiker i fremtiden vil på mange måter bli mer variert og krevende enn det har vært tidligere. Jeg ønsker å gi mer myndighet til den lokale kirke.

Støtter kirkens kjerneområder. Folkekirken er synlig til stede i alle norske lokalsamfunn. Det er i møte med mennesker kirken viser seg som folkekirke. Ved å bruke vår liste vil du først og fremst finner personer som er engasjert av menighetens virksomhet. Vi ønsker å styrke menigheten arbeid med:

  • Trosopplæring for barn og unge
  • Gudstjenesteliv og fellesskap
  • Diakoni og omsorg
  • Kirkemusikk og andre kulturelle uttrykk

Menighetenes liste - ingen aksjonsgruppe. Vi som representerer Mangfoldig folkekirke – nominasjonskomiteens liste, har ikke en enkelt sak eller felles program som utgangspunkt for vår liste. Vi er ingen aksjonsgruppe eller en interessegruppe. Vår liste er ikke en motpol til Åpen folkekirke. Mandatet til menighetenes nominasjonskomite var nettopp å prioritere personer med ulike meninger og erfaring. Vi skal nå velge tillitspersoner som i kommende fireårsperiode skal gjøre en omfattende jobb for videre utvikling av folkekirken. Jeg vil jobbe seriøst med alle aktuelle saker, og søke å finne samlende løsninger for kirkens beste.

Satser på erfaring og kompetanse. Menighetens nominasjonskomite i Borg har prioritert personer med erfaring og kompetanse. Alle som nå stiller til gjenvalg er på vår liste. Jeg som er førstekandidat har lang erfaring fra lokalpolitisk arbeid og sentralkirkelige verv, og er nå medlem av Kirkerådet. 2. kandidat har lang erfaring fra politikk og samfunnsliv. 3. kandidat har lang erfaring fra kirkelige organisasjoner og er nå medlem av Mellomkirkelig råd. Bli kjent med alle kandidatene på www.kirkevalg.no. Hvis du vil stemme på personer med erfaring og kompetanse fra Borg bispedømme velger du Mangfoldig folkekirke – nominasjonskomiteens liste. Du kan gi ekstra stemme til inntil tre personer.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.