Så har vi det gående igjen. Hvert år i desember står representanter for Human-Etisk Forbund fram og sutrer over julegudstjenestene for skolene. Nå sist i Fredriksstad Blad mandag 14.12. De vil ha en nøytral ikke-religiøs juleavslutning i skolen.

Blir det neste en nøytral ikke-religiøs ramadanfeiring, og en nøytral ikke-nasjonal 17. maifeiring?

Vi må minne Human-Etisk Forbund om at jula i vår kultur er en kristen høytid og har vært det nå i over tusen år. Vel var det før denne tid et hedensk juleblot, med det har opphørt.

Bør ikke Human-Etisk Forbund innse at de er en minoritet og lever i en kultur som har en kristen julefest. Blir det neste en nøytral ikke-religiøs ramadanfeiring, og en nøytral ikke-nasjonal 17. maifeiring?

  • AVSTEMNING (NEDERST PÅ SIDEN): Det er intolerant å kreve alternativt arrangement til julegudstjeneste på skolen.

Bør en ikke vise respekt for tradisjonene og innholdet i tradisjonene, også de en selv velger å ikke være en del av? Det sekulære livssyn ynder formuleringer som toleranse og respekt, men i praksis framstår de som ganske intolerante og vil bestemme over oss andre.