Bevar landbruksjorda på Årum

Området der Trond Svandal og Venstre vil sikre jordbruk for fremtiden, ligger ved rundkjøringen på Årum, nord for Sundløkkaveien.

Området der Trond Svandal og Venstre vil sikre jordbruk for fremtiden, ligger ved rundkjøringen på Årum, nord for Sundløkkaveien. Foto:

Av

Trond Svandal om landbruksområdet på Domberg på Årum: – For Venstre er det ikke aktuelt å erstatte dyrket mark, av så god bonitet som her, med plasskrevende næringsvirksomhet.

DEL

Leserbrev

I rådmannens forslag til ny arealplan ligger fremdeles et stort landbruksområde på Domberg, nord for Sundløkkaveien på Årum (N14 i planutkastet) regulert til næringsformål. Området kom inn i forrige plan, uten at utbygging ennå har skjedd. Venstre mener dette er et område som aldri skulle blitt regulert til næringsformål, og ber nå de andre politiske partiene om at dette endres tilbake til landbruksareal i den nye planen.

Det er flere viktige hensyn i denne saken. For det første vil en næringsutvikling i dette området kraftig berøre naboene, som allerede er sterkt påvirket av E6 og andre trafikkerte veier i området. For det andre vil utbyggingen ta et viktig naturområde, ned mot Glomma og Glommastien, som benyttes av mange i distriktet. For det tredje er dette et sterkt rasutsatt område, noe som gir utfordringer ved ombygging av arealet. For det fjerde har jordene her utover Dombergodden svært høy verdi som landbruksareal. Det har tidligere blitt luftet planer om at både boligrigger og trailervask er aktuelt for området. Dette mener vi er helt feil bruk av dette arealet. For Venstre er det ikke aktuelt å erstatte dyrket mark, av så god bonitet som her, med den type plasskrevende næringsvirksomhet.

Venstre ber derfor om at det lyttes til beboerne, andre brukere av området og ikke minst jordvernhensynet. Fredrikstad trenger gode næringsarealer, men vi skal ikke begå den feilen, som altfor mange ganger før, å spise av vår beste dyrket mark til det. Vi håper at en tilbakeføring til landbruk får støtte fra de andre partiene i bystyret, før planen sendes ut på annengangs høring.

Gruppeleder Trond Svandal (Venstre)

Gruppeleder Trond Svandal (Venstre) Foto:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags