Matjordlaget er vårt virkelige gull

«Jordvernalliansen»: Arne Ulfeng har i lengre tid engasjert seg for å verne den gode matjorda på  Thorslund. Det samme har politikerne Jan Kåre Fjeld (Bymiljølista, fra venstre), Hans Ek (Sp) og Per Lebesby (KrF). (Arkivfoto: Jan Erik Skau)

«Jordvernalliansen»: Arne Ulfeng har i lengre tid engasjert seg for å verne den gode matjorda på Thorslund. Det samme har politikerne Jan Kåre Fjeld (Bymiljølista, fra venstre), Hans Ek (Sp) og Per Lebesby (KrF). (Arkivfoto: Jan Erik Skau)

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Sivilagronom Arne Ulfeng vil har ridesenter på Prinseløkka og skogsmarker omkring.

DEL

Leserbrev 

Fredrikstad kommune er eier av store arealer øst for Torsnesveien, (Grafslund, Thorslund, Bjerringløkka, Gansrød, Ulfeng), til sammen flere hundre dekar relativt flatt areal bestående av et gjengrodd tidligere beiteareal, ca. 15 daa (Prinseløkka), samt omkringliggende store lavproduktive skogsmarker og nesten flate fjellpartier.

Dette er utmerket byggegrunn for både ridearealer, staller, lager, parkering og alternativ bruk. Ulemper for bebyggelsen blir minimal. Det er rik anledning til å anlegge ridestier og hindre brukerkollisjoner.

Den dyrkede marka på Thorslund/ Grafslund er opptatt til produksjon av mat.

Det er ikke nødvendig med kryssing av trafikkerte veier. Det er stort behov for en oppdatert forvaltning av hele området.

Atkomst til anlegget. Turveien fra Oldenborgila, Torsnesveien (fylkesvei 107) går gjennom anlegget. Noe utbedring og asfaltering bør gi god atkomst til ridesenteret og eksisterende eiendommer langs Turveien. Ny atkomst nordover til Torsnesveien er mulig.

Klima. Anlegget blir skjermet av skogarealer.

Logistikk. Et stort ridesenter krever tilgang på store fôrressurser, beite, høy, kraftfôr og strø. Det er store arealer dyrket mark både østover, Gansrød/Ulfeng, og vestover Thorslund/Grafslund/Bjerringløkka, som kan gi kortreiste tilførsler. Det samme gjelder utnytting av store gjødselmengder.

Driften av anlegget bør planlegges sammen med brukerne av arealene, eventuelt som et driftsfellesskap med felles planlegging og investeringer. På den utmerkede grønnsaksjorda på Thorslund kan det anlegges parsellhage som med gjødsel fra ridesenteret blir et grønt eventyr. Hester har godt av gulrøtter.

Alternativ bruk. Arealet mot Gansrødbukta er et naturskjønt område som gir uante muligheter. En opprydding i området er positivt for friluftslivet.

Vann og avløp. Anlegg for vann, avløp, strøm og bredbånd har kort vei til nytt kommunalt ledningsnett. Kombinert med en nødvendig VA-utbygging for Gansrød/Ulfeng, gir dette en god løsning.

Eneboligtomter. Med VA og utbedring av Turveien kan Fredrikstad kommune regulere 30–40 utmerkede boligtomter på lavproduktive arealer langs Turveien.

Området øst for den dyrkede marka på Thorslund vil bli en utmerket plassering for et stort ridesenter.

Den dyrkede marka på Thorslund/Grafslund er opptatt til produksjon av mat.

Alle som ønsker en rask oppstart på ridesenteret på Østsiden bør nå gå for plassering øst for den dyrkede marka på Thorslund.

Kommunen bør snarest få godkjent en reguleringsplan for hele området.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags