Gå til sidens hovedinnhold

Norge må bli mer selvforsynt med mat

Artikkelen er over 4 år gammel

Selvforsyningsgraden historisk lav og nede i 38 prosent, skriver David Tehrani som forklarer hvordan Arbeiderpartiet vil få den opp.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Globalt må matproduksjonen økes med ca. 50 prosent innen 2030 om alle skal ha mat. Vinner Høyre og Frp valget til høsten, vil dyrket areal reduseres fordi regjeringen nedprioriterer norsk matproduksjon, noe som igjen fører til at små gårder vil forsvinne. Arbeiderpartiet vil ha økt matproduksjon over hele landet basert på norske ressurser. Vi ser på landbruket som en viktig del av den nye bioøkonomien: Framtidas næringsliv må være bærekraftig, og norsk landbruk skal basere seg på fornybare ressurser i jord, skog og vann.

I 1972 var det første internasjonale møtet angående store miljøutfordringer inkludert nedbygging av dyrket mark. Dette fokuset har likevel ikke vært nok for å redusere nedbyggingen. Kun tre prosent av Norges arealer er dyrket mark. Siden 1960-tallet er mer enn én million dekar dyrkbar jord omdisponert i Norge. Dersom vi fortsetter i samme tempo, vil vi i 2050 ha bygget ned 50 prosent av dagens matkornareal.

Målet med jordvern er at landbruksområder ikke omdisponeres med mindre samfunnsmessige hensyn gjør det nødvendig.

Målet med jordvern er at landbruksområder ikke omdisponeres med mindre samfunnsmessige hensyn gjør det nødvendig. Det er vedtatt av Fredrikstad bystyre at dette skal legges til grunn i nåværende og framtidig kommuneplanlegging. Vår selvforsyning og forbrukernes krav på trygg og god mat forutsetter at vi i framtida kan drive landbruk over hele landet.

Derfor vil vi legge til rette for en variert bruksstruktur og øke lønnsomheten i hele verdikjeden for norsk landbruk. I Østfold brukes hele 19 prosent av arealet til jordbruk. Det gi arbeid til 5.700 i primærjordbruk og foredlingsindustri direkte, og totalt genererer jordbruket 6,3 prosent av totalt antall sysselsatte i fylket.

Sammenlignet med kjøttindustrien i andre land, produserer norske bønder kvalitetsmat. Blant annet derfor må vi beholde et sterkt importvern. Det er både forutsetningen for et landbruk over hele landet, og for å nå målet om økt produksjon med norsk kvalitet og norske ressurser. Vi må bedre lønnsomheten i kornproduksjonen, blant annet gjennom ulike tilskudd.

Ved hjelp av god dyrevelferd og strenge krav til hygiene, lavt antibiotikabruk og matmerking vil Arbeiderpartiet sikre produksjon av trygg og god mat som forbrukerne etterspør. Derfor ønsker også Arbeiderpartiet å avvikle pelsdyroppdrett.

Arbeiderpartiet vil stimulere til lønnsom, småskala matproduksjon i marginale områder, samtidig som vi legger til rette for volumproduksjon som sikrer næringsmiddelindustrien norske råvarer av høy kvalitet. Vi vil også ivareta samvirkenes rolle som markedsregulator. Skal vi lykkes, må vi redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre i samfunnet.

Jordvern handler om matjord. Derfor må vi bygge videre på jordbruksavtalen og eiendomslovgivningen med odelslov, konsesjonslov, prisregulering samt bo- og driveplikt. Arbeiderpartiet vil bidra til at Stortingets jordvernstrategi følges opp nasjonalt og lokalt.

Vi har penger til å kjøpe det vi trenger fra andre land, men det store bildet viser hvor viktig det er at Norge tar vare på sin egen matproduksjon. Derfor må vi sikre norsk matindustri konkurransedyktige og forutsigbare rammebetingelser, samt tilgang på råvarer av høy kvalitet. Det må satses mer på forskning og innovasjon i alle ledd, og vi vil fortsette en restriktiv linje når det gjelder genmodifiserte organismer. Arbeiderpartiet vil bidra til å redusere klimautslipp i norsk landbruk.

I dag er selvforsyningsgraden historisk lav og nede i 38 prosent. Det betyr at vi er fullstendig avhengige av å få mat og kraftfôr fra utlandet. Vi må snu utviklingen og  øke selvforsyningsgraden.

Kommentarer til denne saken