400 millioner mennesker i verden trenger en slik dings», skrev Teknisk Ukeblad (TU) om sensorarmbåndet som utvikles av Prediktor Medical. Armbåndet vil føre til at diabetikere kan måle glukoseverdien uten å behøve å stikke en nål gjennom huden. Prediktor fra «Silicon Plankebyen», som TU skrev.

Skal vi i Fredrikstad styrke og tiltrekke oss næringsliv, må vi gjøre noe bedre enn andre. Det handler om et taktskifte, å bryte gamle mønstre.

Østfoldforskning formidler sin forskning på matsvinn internasjonalt, og er nylig blitt invitert med i EU´s ekspertgruppe for forebygging av matsvinn. Østfoldforskning ligger i Fredrikstad.

EpiShuttle er en transportløsning som kan frakte pasienter med farlige smittesykdommer, og behandle dem uten å bli smittet. Målet er at produktet blir verdensledende. Ansatte fra Eker Design i Fredrikstad og Oslo Universitetssykehus står bak utviklingen.

Ikke bare er emballasje- og isolasjonsprodusenten Jackon fra Fredrikstad nettopp blitt «biggest in Finland», de står også bak et nasjonalt kompetansesenter for byggebransjen for kunnskapsdeling som utgangspunkt for innovasjon og nytenkning.

Det beste vi kan gjøre er nettopp å sørge for å fornye kompetansen vår. Endringene i samfunns- og arbeidslivet er eksponentiell. Tech-leder Silvija Seres har uttalt at vi har 12 Gutenberg-øyeblikk samtidig. Det er sterke koblinger mellom økonomisk verdiskaping og velferd. Velferd angår oss alle, det handler om tilbudene vi får innenfor barnehage, sykehjem med mer.

Skal vi i Fredrikstad styrke og tiltrekke oss næringsliv, må vi gjøre noe bedre enn andre. Det handler om et taktskifte, å bryte gamle mønstre. I samme takt som vi fornyer kompetansen vår, bør vi bli flinkere til å fortelle om den. Det er kunnskap vi skal leve av, og i tillegg til å skape en kultur for å dele den, må vi i jubileumsåret og framover tørre å slå oss på brystet å fortelle hva vi kan.

We, i Fredrikstad, can make the world great again! Vel, vi kan i hvert fall bidra, eksempler på dét ser du ovenfor. Det vil imidlertid slå enda hardere ut om vi alle 80.000 innbyggere ble ambassadører for kompetansesamfunnet Fredrikstad. I følge utdanning.no er ambassadørens hovedoppgave å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til. Tar du oppdraget for Fredrikstad?

 

Mens noen Fredrikstad-bedrifter skaper verdier for en bedre verden, legger andre til rette for Fredrikstads fremtidige attraktivitet. Værste-området transformeres, veier og jernbane utbedres og Cicignon fornyes. Innenfor dette triangelet finner vi et butikk- og restauranttilbud som stadig blir bedre. Vi har en randsone rundt sentrum med dyktige eiendomsutviklere som vil noe, og vi har en havn som seiler opp. Alt og alle teller, for verdiskaping, for din og min velferd, og for at vår kunnskap skal kunne utvikles og spille en viktig rolle også i en verden utenfor Fredrikstad.

Ditt bidrag som ambassadør teller for byens vekst. Fredrikstad – yes, we can!