Hva og hvem styrer norsk jernbanepolitikk?

Jernbanebrygga: Boligprosjektet som allerede er planlagt her vil bli avgrenset av Fredrikstadbrua, jernbanesporet, elven og Bellevue.

Jernbanebrygga: Boligprosjektet som allerede er planlagt her vil bli avgrenset av Fredrikstadbrua, jernbanesporet, elven og Bellevue. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Johannes Thue ser at Rom eiendom (del av samme selskap som tidligere Jernbaneverket) sitter på attraktiv grunn langs jernbanen. – Er det utelukket at en hjemfallsrett kan gjøres gjeldende, spør han.

DEL

Leserbrev 

I forbindelse med det planlagte Inter City-prosjektet er det sagt og skrevet mye om prosjektets betydning for byutviklingen. Det blir sagt at en stasjon i sentrum av byene bringer oppsving i handel og næringsliv, restaurantbesøk og fritidsaktiviteter.

Halden-ordføreren siterte nylig fra «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» der det står: «All erfaring viser at nye togstasjoner fører en enorm byutvikling med seg». Nå kan det diskuteres hvor mange som kommer fra nabobyene eller fra Oslo for å handle, trene eller spise middag. Med ett stopp i hver by blir det begrenset.

Likevel er det hevet over tvil at utbyggingen kan gi byutvikling, men ikke slik det fremstilles. Den som vil skaffe seg en oversikt over hva dette innebærer, kan google Rom Eiendom Fredrikstad, - Drammen – Hamar osv. Der får man et inntrykk av hvilke planer Rom Eiendom, som nå er slått sammen med Jernbaneverket til Bane Nor, sysler med.

Byutvikling er i seg selv positivt, men spørsmålet er om det er riktig at det er et jernbaneselskap som skal drive med det?

Bare i Fredrikstad er disse planene verdt mange milliarder og som inntektskilde for Bane Nor vil de langt overstige hva jernbanedriften noen gang vil gi. Altså kan eiendomsutvikling ha blitt viktigere for Bane Nor enn det er å bygge og drifte jernbane. Byutvikling er i seg selv positivt, men spørsmålet er om det er riktig at det er et jernbaneselskap som skal drive med det?

Med en slik sammenblanding av virksomhet og interesser kan man lett havne i den situasjon at det er alternativene som gir mest igjen økonomisk som prioriteres og det er da ikke sikkert at det er jernbanen. Om Bane Nor bygger stasjon på Grønli med tunnel til Lisleby, vil det åpne seg eventyrlige muligheter for utbygging på og langs dagens trasé.

Dette er grunn som staten eier og som også derfor gir ekstra store resultater ved en utbygging. Dette kan selvfølgelig også være Bane Nors motiv for å motsette seg lokalbane på dagens spor, som er foreslått av ARL.

Så kan man spørre hvilken rolle Fredrikstad kommune spiller i dette opplegget. Er det denne byutviklingen som har låst politikerne til et standpunkt om dobbeltspor gjennom byene og ligger det her en  avtale som er under-kommunisert? At man her kan se en sammenheng og at  dette kan forsvares som god byutvikling er en ting, men da har kommunen sviktet sin informasjonsplikt til innbyggerne. Det skal liksom lures inn bakdøra.

Man kan også spørre om kommunen ivaretar våre interesser ved å la Bane Nor og Olerud stikke av med resultatene av den verdiskapning som her vil finne sted. Er det undersøkt hvordan jernbanen i sin tid fikk stilt grunnen til disposisjon, og er det utelukket at en hjemfallsrett kan gjøres gjeldende?

Med det alternativet kunne kommunen solgt ledige arealer til lokale utbyggere og mer av verdiene kunne da bli igjen der de hører hjemme. Om man ikke kommer utenom at staten er suveren eier og kan bygge ut og selge leiligheter langs jernbanen, må det være galt å samle eiendomsutvikling og jernbanebygging under én hatt.

Men, du verden, de prosjekterte, sydvendte leilighetene på Jernbanebrygga som en fortsettelse på Bellevue kommer til å bli meget attraktive for folk som vil gi opp villaen og nyte sine otium i prektige omgivelser. At mange av disse vil gå mot pengestrømmen og komme fra Oslo, det er det vel heller ingen tvil om.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags