På mandag skrev redaktørene Lågbu og Jacobsen om «alt vi bør vite om jernbaneutbyggingen i Østfold» og Jacobsen fulgte opp med: «Toget går nå, Sarpsborg. Skal dere være med?»

Her kan vi konstatere at det vi bør vite er nokså begrenset. Hvordan jernbanetrafikken mot utlandet skal organiseres for de kommende generasjonen, er ikke verdt å vite. At utbyggingen av IC-banen er begrenset til kommunikasjonen mellom østfoldbyene og Oslo, sier også Jernbaneverket. Men når man skal bygge dobbeltspor mot Halden for mange milliarder (og mange flere enn de 19 som er antydet), virker det merkelig at man ikke samtidig bygger og dimensjonerer for utenlandstrafikk.

Det bør vi altså ikke vite noe om. Er det meningen at denne banen skal bygges ved siden av IC-banen, eller et annet sted? Derimot bør vi vite at høyhastighetstog er lagt på hylla, der den faktisk har ligget i mange år.  Men, at dobbeltsporet gjennom byene er planlagt for 250 km/t, det bør vi vite, til tross for at alle vet at dette er umulig gjennom tettbebyggelsen, med to stasjoner og mange svinger.

Så bør vi vite at tidstapet ved S-linjen er maksimalt 12 minutter. Omveien gjennom byene utgjør 15 kilometer, hastigheten nedsatt til under det halve og så skal toget stoppe to ganger istedenfor én. Med opphold på stasjonene, nedbremsing og akselerasjon blir tidstapet nærmere det dobbelte. Et tidstap kan ikke vedtas, slik man vedtar at Værste er en del av sentrum og som dermed får gåavstand til Grønli.

Det vi ikke trenger å vite noe om, det er godstransporten. Dette til tross for at en av klimaavtalens viktigste punkter er overføring av store mengder gods fra vei til bane, noe som vil lette presset på E6 og redusere forurensingen.

I Jacobsens utspill mot Sarpsborg starter han med en trussel om at hvis ikke de folkevalgte i Sarpsborg nå slutter å nøle, så stopper dobbeltsporet i Fredrikstad. Da må han sitte inne med opplysninger som vi ikke har. Han underbygger dette med å vise til en rapport fra Dovre Group og TØI som sier at det heller ikke er lønnsomt å bygge dobbeltsporet videre.

I likhet med JVB er heller ikke denne rapporten opptatt av  utenlandstrafikken. De tilmed advarer mot utbygging utenfor Hamar, Tønsberg og Fredrikstad før det avklares hva som skal gjøres for å bedre kapasiteten for fremføring av tog gjennom Oslo. Her fremstilles Oslo som flaskehalsen.

At den flaskehalsen vil få mest betydning for godstransporten er naturlig, når fremtidens tog har dimensjoner på 600 – 700 meter. 

Det vi absolutt bør vite, er hva dette betyr for utbyggingen videre gjennom Østfold. Er det meningen at Østfoldbanen som alltid har vært Norges viktigste bane mot utlandet skal bli en IC-bane som stopper i Halden? Her er det faktisk fortsatt mye vi ikke vet og det er kanskje heller ikke så rart at Sarpsborg nøler?