Planlegging av nytt dobbeltspor fra Råde til Fredrikstad er i full gang. Snart får vi ny jernbanestasjon midt i sentrum og med kort skinnegang fra Fredrikstad til Oslo og Gardermoen. «De årnær sæ for oss i Freksta!»

I Sarpsborg derimot ser det ut til at politikerne aksepterer at man også de neste 50-100 år må reise en tur til Fredrikstad hver gang man vil til hovedstaden med tog. Eller først kjøre bil til Råde, som mange pendlere gjør allerede i dag. «De nøtternte å gjøra no med de, se!»

Jo sarpinger, det nytter! Legg skinnegangen i rett linje fra Råde til Skjeberg, med sentralstasjon på Rolvsøy, så får vi et dobbeltspor gjennom Østfold som er mer effektivt og sannsynligvis mye billigere.

Det er som kjent vanskelig å spå, spesielt om fremtiden, men jeg har en innebygget krystallkule som viser meg at følgende hendelsesforløp kan bli virkelighet om ikke Sarpsborgs politikere kommer på banen meget snart:

■ Jeg ser at det rives et hundretalls hus for å få dobbeltsporet fra Råde og fram til ny stasjon i Fredrikstad sentrum. Det er meget vanskelige grunnforhold både i spor-traseen og i stasjonsområdet så dette viser seg å bli en meget kostbar affære, sannsynligvis langt dyrere enn en rett linje fra Råde med sentralstasjon på Rolvsøy.

■ Så skal dobbeltsporet etter planen videre fra Fredrikstad til Sarpsborg sentrum. Om kostnadene med rivning av hus, vanskelige grunnforhold og hindringer på grunn av verneverdige fornminner var store mellom Råde og Fredrikstad blir disse bare bagateller i forhold til hva vi har i vente på strekningen Fredrikstad-Sarpsborg. Krystallkula mi sier at på dette stadiet har politikerne endelig sett kostnadsspøkelset ved høylys dag og det blir aldri bevilget penger til noe dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Resultatet blir altså noe så sjeldent som Fredrikstad-Sarpsborg 1-0.

■ Selv etter at dobbeltsporet Råde-Fredrikstad er ferdig en gang mellom 2024 og 2030, vil togene fortsette og skrangle seg fram gjennom Østfold på sikksakk-traseen fra 1880 årene. Etter ytterligere noen år ser selv politikerne våre at E6 er sprengt, så nå må noe gjøres! Forslagene om rett linje Råde- Rolvsøy- Skjeberg, som mange av oss har kjempet for i årevis, blir tatt fram igjen.

■ Nå viser kula mi også klare bilder av politikere på Stortinget og i diverse bystyresaler som i 2040 – 2050 årene står på talerstolen med meget alvorlige ansikter og prediker at landet trenger en rask og effektiv intercity-bane gjennom Østfold til utlandet…

Nå har alle sett skriften på veggen og allerede i 2050-2060 årene starter planleggingen av den rette linje…

Her går det unna sa gubben, han satt på potta og drakk lakserolje!

Les også

Trettimeter’n og andre myter i InterCity-debatten