Intercity-banen, kommunikasjon og utvikling

Johannes Thue understreker at uansett hvor en stasjon blir liggende, må det bygges ut et kollektivsystem som tar seg av de interne transportbehov for hele regionen.

Johannes Thue understreker at uansett hvor en stasjon blir liggende, må det bygges ut et kollektivsystem som tar seg av de interne transportbehov for hele regionen.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Byer som før nedla trikken bygger nå bybane. Denne muligheten har vi også i Nedre Glomma hvis IC-banen legges utenom byene, skriver Johannes Thue.

DEL

Leserbrev

I debatten om dobbeltspor gjennom byene blir IC-banens betydning for byutvikling ofte fremhevet av tilhengerne. IC-banens oppgave er å frakte passasjerer effektivt over lengre avstander. Derfor har den bare ett stopp i hver by eller region.

Det betyr at jernbanen ikke, som i gamle dager, også tar seg av lokal kommunikasjon. Dermed får IC-banen liten betydning for det interne dagliglivet i byene. Nesten ingen kommer med toget for å handle, gå til skolen, oppsøke legen eller besøke rådhuset.

Uansett hvor en stasjon blir liggende må det bygges ut et kollektivsystem som tar seg av de interne transportbehov for hele regionen.

De miljøkrav som etter hvert vil gjøre seg gjeldende vil stille nye krav til hvordan vi løser disse oppgavene. Det vi har sett så langt, er at politikerne begynner å ta dette inn over seg, men de velger å begynne i den lette enden og sier til folk, både unge og gamle, halte og blinde: «Vi vil at du skal gå og sykle, eller ta bussen.»

Når vi nå hører at folk svarer med å sykle mindre, kan dette være en slags stille protest mot pekefingeren fra rådhuset. Parallellen til Brexit er kanskje å ta dra det vel langt, men i våre demokratier har det utviklet seg en kløft av forakt eller likegyldighet mellom politikere og folket som det burde være i politikernes interesse å bygge bruer over. Det gjør de ikke ved å fatte vedtak om viktige samfunnsspørsmål uten å føre en åpen dialog.

Vedtaket om dobbeltspor gjennom byene er et eksempel på dette. Ingen av de mange som blir berørt av vedtaket ble informert eller tatt med på råd før vedtaket ble fattet og beseglet med pålagte taushetsbånd.

Når man ikke kan bygge en garasje uten at naboene blir forelagt planer og tegninger, er det merkelig at man kan planlegge en jernbane som helt eller delvis skal innbygges, uten at de som bor rundt banen blir forelagt planer og tegninger. Hvis årsaken er at dette ikke forelå, betyr det at vedtaket ble gjort på sviktende grunnlag. Hvis det forelå, men ikke ble fremlagt, er det kanskje enda verre.

Vedtaket om dobbeltspor gjennom byene innebærer også at traseen legger beslag på så mye areal at det begrenser muligheten for annen kommunikasjon og annen utbygging. Som en konsekvens av nye miljøkrav vil fremtidens transportmidler bli elektrifisert. Uansett hva som skjer med el-bilen vil vi aldri komme bort fra at den mest effektive og økonomiske bruk av el-energien er å bruke strømmen direkte til skinnegående kommunikasjonsmidler.

Derfor ser vi at byer som før nedla trikken, nå bygger bybane. Denne muligheten har vi også i Nedre Glomma hvis IC-banen legges utenom byene. Da vil dagens spor med gjenåpning av gamle dagers stoppesteder, og kanskje noen til, bli ryggraden i den lokale kollektivtransporten. Det er underlig at det lokale næringsliv ikke skjønner hvor viktig dette er.

Her kan vi se til Bergen, der er situasjonen omvendt. Der er Bergen Næringsråd en pådriver for «En grønn transportrevolusjon». Atle Kvamme som er næringspolitisk sjef i Næringsrådet sier i BT 08.09.16: «Helt siden vi støttet byggingen av bybanen, har vi vært en pådriver for miljøvennlige transportløsninger i Bergen». Hvorfor er det omvendt i Østfold?

En av grunnene til at Den rette linje over Rolvsøy ble lagt bort uten realitetsbehandling var at man ikke ønsker en utvikling av et nytt senter rundt stasjonen. Dette argumentet er merkelig så lenge utviklingen hvor som helst i kommunen i detalj styres fra rådhuset.

Det man burde bygge opp rundt stasjonen, var et fremtidig effektivt kommunikasjonssenter. Det er det ikke plass til på Grønli og heller ikke rundt Sarpsborg stasjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags