Ser dere ikke hva som er i ferd med å skje? Politikerne vil bruke milliarder på å rasere byene våre!

Vi er mange som i årevis har forsøkt å overbevise om at en rett linje Råde–Rolvsøy–Skjeberg er den beste løsningen både for Intercity- og utenlandstrafikken gjennom Østfold, men politikerne våre, med god bistand fra lokalpressen, vil heller rive hundrevis av hus og rasere store deler av opparbeidet infrastruktur i byenes sentrum og tettbebygde boligstrøk. De vil ha dobbeltsporet hovedsakelig langs dagens trase, selv om den er 15 kilometer lengre enn rett linje-alternativet.

Dagens sikksakk-trasé gjennom byene var sikkert et godt valg for Smaalensbanen da den ble vedtatt bygget i 1873, men det kan vel ikke ha gått politikere og presse helt hus forbi at store deler av det som for 138 år siden var tynt befolket landsbygd nå er tettbebygde bysentra?

Beboerne langs traseen gjennom Onsøy til Seut har nå tydeligvis sett skriften, både på veggen og i kartet.

Jeg syntes det så mørkt ut for Rett Linje etter at Samferdselsdepartementet slo i den siste spikeren i kista med sitt brev til Ståle Solberg den 22.02.2017, hvor det slås fast at det ikke vil bli utredet noe annet enn sikksakk alternativet.

Nå er mitt siste håp at lokalbefolkningen begynner å røre på seg etter hvert som Bane NOR begynner å tegne inn aktuelle traseer i kartet. De som får dobbeltsporet gjennom stua vil helt sikkert si ifra at de synes dette er litt dumt, men vi trenger også protester fra alle som forstår at støyen fra 600 meter lange godstog som dundrer forbi 20–30 ganger hver natt, vil bli et problem.

Beboerne langs traseen gjennom Onsøy til Seut har nå tydeligvis sett skriften, både på veggen og i kartet, og har begynt å røre på seg. De vil forståelig nok ikke ha sine nærområder rasert og ber om tunnel fra Onsøy stasjon til Mercurbanen. Denne vil ifølge Bane NOR fordyre dobbeltsporet med ca. én milliard kroner og vil dessuten bli teknisk vanskelig å bygge fordi den må dypt ned og får svært bratte stigningsvinkler. Hva om man hadde bedt om rett linje i stedet for tunnel?

Folkeopprøret er altså i gang allerede før vi har kommet til Seut og jeg håper og tror at dette kan være starten på en voldsom kjedereaksjon som vil spre seg i befolkningen etter hvert som Bane NOR konkretiserer sikksakk-traseen i kartet. Men opprøret må komme fort! Om man venter til Bane NOR begynner å bygge dobbeltsporet fra Råde til Fredrikstad, kommer vi til et «point of no return» og århundrets jernbanefiasko er et faktum.

Den 6. juni 1873 vedtok Stortinget å bygge Smaalensbanen (Østfoldbanen). I 1875 startet 3.000 mann byggingen med bare never, hakke, spade, slegge, hest og vogn. Den 2. januar 1879 ble banen åpnet.

Fem og et halvt år fra vedtak til snorklipp! Har vi noe å lære?