Som transportmiddel har jernbanen noen opplagte fordeler. Lite kan konkurrere med den stoiske roen en togtur kan gi oss som passasjerer. Svært få transportmidler etterlater et så lett klimaavtrykk som jernbanen. Og, for dem som trenger å frakte både varer og mennesker fra et sted til et annet, kan jernbanen bli et attraktivt og sikkert alternativ.

På den andre siden har jernbanen noen gitte utfordringer. Den er evig avhengig av de sporene den hviler på, ikke bare hvor de fører hen, men også den tilstanden og standarden de er utformet etter.

Tidligere bygget man bevisst jernbane for at det skulle være vanskelig å kjøre tog mellom land, av frykt for militær invasjon. Slik er det heldigvis ikke lenger. Nå er målet at man bør bruke toget mer – også som transportform til utlandet.

Gammel historikk har likevel ført til at det eksisterer ulike tekniske løsninger, ulike regler og ulik organisering i de forskjellige landene. Dette svekker jernbanens fleksibilitet og konkurranseevne.

Jernbanen er også avhengig av å utvikle seg i takt med tiden. Mens det blant andre transportmidler finnes et større mangfold av aktører som kan tilby transportløsninger som fly, buss og taxi tilpasset folk og bedrifters behov, har jernbanen ikke vært en del av denne utviklingen. Tidligere var det svært få som for eksempel tilbød flytjenester. Reisedestinasjonene var få, prisene var høye og det var lite utvikling i tilbudet. I dag er det å fly allemannseie, og svært viktig for et internasjonalt orientert næringsliv.

 

I dag er transport den største kilden til klimautslipp i verden.

 

Derfor trenger norsk jernbanen og norske bedrifter sårt den harmoniseringen EUs jernbanepakke 4 sørger for.

Norge er en handelsnasjon og Østfold et eksportfylke, og mange arbeidsplasser og mye av verdiskapningen i vår region stammer fra handel med landene rundt oss. Særlig er handelen med våre europeiske naboland stor og viktig. Derfor er det nødvendig at vi legger til rette for at transport på tvers av landegrensene flyter så lett som mulig, både av mennesker og av varer.

I dag er transport den største kilden til klimautslipp i verden. Jernbanen er blant de mest miljøvennlige transportmidlene. Det er faktisk sånn at ett godstog erstatter 25 trailere på veien. Transportsektoren er i starten av et større grønt og digitalt skifte. Det er usikkert hvilke løsninger som vil gjelde i morgen. Vi kan og bør ikke vende Europa ryggen i utviklingen av fremtidens klimaløsninger.

Norske myndigheter har ambisjoner om å kutte utslippene i transportsektoren med 50 prosent innen 2030. Dette vil bli krevende. Skal vi klare dette er det ingen tvil om at vi må satse mer på transport på jernbanen. Og da må vi også ha en jernbane som er på lag med landene rundt oss.

Norge har siden 90-tallet vært med på den harmoniseringen av jernbanen som skjer i Europa gjennom EUs jernbanepakker. Ønsker vi å styrke jernbanen som transportmiddel, bør vi fortsette med det.

 

Les også

Togkapasiteten må økes nå!