Nei til privatisering av jernbanen vår

– Privatisering er umoderne politikk, skriver Petra Brinch.

– Privatisering er umoderne politikk, skriver Petra Brinch. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

AUF protesterer mot Regjeringens ønske om å privatisere jernbanedriften. – Det er å overføre penger til utenlandske selskap, skriver Petra Brinch.

DEL

Leserbrev 

Regjeringen Solberg ønsker å sette i gang et storstilt prøveprosjekt med å privatisere jernbanen vår som i verste fall kan være umulig å rette opp i igjen. Det er et stort tankekors at regjeringen ønsker å importere en politikk fra Storbritannia som der har vist seg å være så feilslått – privatiseringen av britisk jernbane var ingen stor suksess, likevel ønsker regjeringen å også teste det ut her i Norge.

Planen er at åtte jernbanestrekninger skal konkurranseutsettes. For oss i AUF framstår det som veldig ulogisk å skulle privatisere jernbanen og åpne for flere aktører på skinnene når det jernbanen trenger er bedre utstyr og infrastruktur. Det vil ikke nødvendigvis gå flere tog selv om det er flere aktører på skinnene.

Dette er først og fremst en tilrettelegging for en massiv overføring av fellesskapets penger til utenlandske jernbaneselskaper.

  Erfaringene fra Storbritannia viser at privatisering heller ikke fører til mer brukervennlighet for togpassasjerene. Privatiseringen har skapt en mindre pålitelig togtrafikk og dyrere service for kundene. Togene hos engelskmennene har blitt mindre punktlige og billettprisene har økt betraktelig.

Mellom 2010 og 2014 økte gjennomsnittsprisen på sesongkort i Storbritannia med 27 prosent, det er en økning på mer enn to og en halv gang lønnsøkningen i samme tidsrom. Storbritannia har de dyreste billettprisene i Europa, uten at de nødvendigvis har ført til bedre tjenester. Analyser fra Just Economics viser at britiske jernbaner er tregere og mer overfylte enn offentlig eide togtilbud i Tyskland, Frankrike, Italia og Spania.

Persontrafikken på tog i Norge er ikke økonomisk lønnsom, den er betalt med offentlige kjøp på mer enn tremilliarder kroner over statsbudsjettet hvert år. NSB persontog driver i dag veldig godt, med overskudd på driften på over 700 millioner kroner i 2015 – som staten kan og kommer til å ta store deler av som utbytte. Det er disse tre milliarder kronene og utbyttet til NSB det skal konkurreres om.

I stedet for at statlige midler blir satt inn i et statlig selskap vil det gå i lommene til private utenlandske jernbaneselskaper – og i stedet for at overskuddet til NSB kan komme felleskapet til beste med å være med å betale for sykehjem, skoler og barnehager, vil overskuddet gå til private utenlandske jernbaneselskap. Dette er umoderne politikk. Dette er først og fremst en tilrettelegging for en massiv overføring av felleskapets penger til utenlandske jernbaneselskaper.

Dagens jernbane har en del utfordringer, men vi ser også at jernbanesatsingen de siste ti årene har gitt resultater. Punktligheten har økt, togtilbudet har blitt bedre, færre tog er innstilt, mange flere reiser med toget og kundetilfredsheten har gått opp. Regjeringens forslag fremstår som et ideologisk eksperiment der man ønsker å privatisere kun for privatiseringens skyld. Vi i AUF mener jernbanen trenger mer penger på bordet – ikke oppsplitting og privatisering.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags