Det er ingen hemmelighet at hvis man ikke har en plan så blir det ingen bygning. InterCity gjennom hele fylket er et altfor stort og viktig prosjekt til at tilfeldige hvileskjær i planleggingsmidlene skulle få forsinke planleggingen av utbyggingen.

Derfor var en av KrFs hovedprioriteringer i årets budsjettforhandlinger å få nok planleggingsmidler til InterCity blant annet i Østfold. Det lykkes vi med, hele nye 280 millioner kroner til planlegging av InterCity-triangelet der Østfold vil få det vi trenger av planleggingsmidler neste år.  

En rask jernbane gjennom hele fylket, med hyppigere avganger vil samle oss mer til en bo- og arbeidsmarkedsregion. Det vil bidra til utvikling av nye arbeidsplasser og næringsutvikling, noe som igjen vil gjøre det mer attraktivt for unge å slå seg ned i regionen vår.

Det vil også gjøre det enda enklere å bo i Østfold og pendle til Oslo. Med dagens press på areal og boligpriser er det ingen tvil om at Østfold er et godt alternativ, og InterCity vil gjøre det enda mer attraktivt. 

Næringslivet vil få øke konkurransekraft og transportkostnader vil gå ned. Det samme vil klimagassutslippene. Østfolds attraktivitet som bosted og studiested vil øke og Østfold som porten til Europa via jernbane vil bli befestet. Lørdag 3. desember er således en viktig dato for Norge og for Østfold. 280 millioner kroner kommer ikke av seg selv, nitid arbeid ligger bak, men det kan fort glemmes når ønskelige resultater oppnås.

InterCity gjennom hele fylket er som kinderegget – tre gode ting i ett.

 

KrF har alltid vært og vil fortsatt være en pådriver for en bedre og mer pålitelig jernbane til det beste for kundene. Vi har prioritert økning av jernbanebudsjettet i flere budsjettforlik og i årets enighet er vi enige om at det skal brukes 8830 millioner kroner på jernbane, derav 280 nye millioner kroner til planlegging av InterCity og 400 millioner kroner mer til drift og vedlikehold utover regjeringsbudsjettet.

Det vil si at vi ikke bare skal planlegge InterCity som vil stå ferdig i Fredrikstad i 2024 og Halden i 2030, men også gjøre mer vedlikehold i 2017 til glede for alle oss som daglig lar oss transporter av NSB frem og tilbake til jobb og hjem. Med dette årets budsjettenighet viser Høyre, Frp, Venstre og KrF at vi er villige til å prioritere toget slik at dette blir et mer attraktivt transportmiddel.

Skal toget bli et attraktivt transportmiddel, kreves det at det er tilstrekkelig kapasitet, god komfort og høy sikkerhet. Driftsstabil og kapasitetssterk infrastruktur og togmateriell som håndterer store transportstrømmer er nødvendig for å bedre togtilbudet slik KrF ser det. Dette er, har vært og vil være våre prioriteringer når satsing på jernbanene skal diskuteres i Nasjons transportplan til våren.

Som Egon i Olsenbanden alltid hadde en plan, finnes det nå nok penger til å ha fullt trøkk oppe på å planlegge InterCity-sporet gjennom hele fylket vårt. Dette er til det beste for innbyggere, næringsliv og klima. InterCity gjennom hele fylket er som kinderegget – tre gode ting i ett.

Les også

FB mener: Svært uheldig forsinkelse for tog og vei