Fem grunner til å revurdere IC-planene

Det rives nå et skolebygg med store setningsskader et stenkast unna. Dette må være natures advarsel mot å trosse den, skriver Johannes Thue om at en blokk ved Glemmen vgs. rives denne sommeren.

Det rives nå et skolebygg med store setningsskader et stenkast unna. Dette må være natures advarsel mot å trosse den, skriver Johannes Thue om at en blokk ved Glemmen vgs. rives denne sommeren. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Johannes Thue oppsummerer argumentene har ser for å legge jernbanen i rett linje, utenom sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg.

DEL

Leserbrev

1. NORGE har nettopp signert en klimaavtale med EU som blant annet forplikter norske myndigheter til å overføre 40 prosent av godstrafikken fra vei til bane. Over Svinesund går det gjennomsnittlig rundt 2500 vogntog i døgnet. 40 prosent av dette utgjør 1000 vogntog og denne godsmengden skal altså over på jernbanen som er planlagt å gå midt gjennom alle østfoldbyene.

Dette er beregnet av dagens situasjon, og så vet vi at trailertrafikken fra år til år vokser mellom fem og ti prosent og om noen år vil dermed denne forpliktelsen representere 2000 trailere hver dag som skal over på bane. Både lokalpolitikere og Jernbaneverket har stort sett skygget unna å diskutere godstransporten.

De er mest opptatt av noen pendlere som bor i Fredrikstad sentrum og skal raskt til Oslo, men nå blir de faktisk nødt til å tenke på hvordan denne enorme godsmengden skal håndteres. Denne forpliktelsen var ikke kjent da de foreliggende planer ble behandlet og ironisk nok blir det slik at et tiltak som skal gi oss bedre luftkvalitet på den ene siden vil bli en enorm belastning på bymiljøene, først og fremst på grunn av støy.

Også andre forhold burde kreve en revurdering. Tunge godstog i flere hundre meters lengde stiller andre krav til banen enn et passasjertog. En svingete bane gjennom byene vil også ha mange driftstekniske problemer, ikke minst ved passering gjennom trange stasjoner i sentrum. At alle disse godstogene må kjøre halvannen mils omvei med redusert fart  strider også mot forutsetningene for effektiv godstransport.

Ulykkesrisikoen  med prosjektet og år med anleggskaos er også underkommunisert. At man har planlagt å legge banen i bakkene fra Tistedalen til Halden vitner også om at godstransportens behov ikke er tatt hensyn til. At nye momenter kommer på bordet er normalt en begrunnelse for revurdering, og hvis ikke 2000 vogntog fra vei til bane daglig er et tungt moment, hva skal da til for å løfte debatten over taushetsmuren?

2. KONSEKVENSENE av dobbeltsporet gjennom tettbebyggelsen er sterkt uderkommunisert. Traseens bredde blir større enn antatt og dermed vil antall hus som må rives bli større. Banen vil utgjøre en ubeboelig sone, bred som en fotballbane.

De økonomiske konsekvensene av dette er også underkommunisert eller uavklarte.

3. GRUNNFORHOLDENE gjennom Nedre Glomma er preget av store områder med leirgrunn der banen er planlagt å gå. Hvilke konsekvenser dette vil få for anleggskostnadene var ukjent og vil opplagt gi mange og store og ubehagelige overraskelser.  Bare det å planlegge å bygge en jenbanestasjon over 50 meter med kvikkleire er hasardiøst. Det rives nå et skolebygg med store setningsskader et stenkast unna. Dette må være natures advarsel mot å trosse den.

4. ALTERNATIVER for de foreliggende planer er aldri vurdert og Stortinget, som bestemmende myndighet, har derfor aldri uttalt seg om trasévalget, til tross for at Den Rette Linje med felles stasjon på Rolvsøy ville gitt innsparinger på mange milliarder. Dette alternativet ville løst problemene både med godstransporten og grunnforholdene og lagt forholdene tilrette for en bybane på dagens spor.

IC-togets oppgave er å bringe folk raskest mulig fra en by til en annen og uansett hvor stasjonen ligger må det være et internt transportsystem som tar seg av lokaltransporten. Her er en bybane med mange holdeplasser suveren og vil avlaste et sprengt veinett. For at ikke disse fordelene skulle bli synlige, ble alternativet lagt i skuffen ubehandlet, men skal Stortinget fremstå som en ansvarlig forvalter av samfunnets midler, må disse forhold på bordet før endelig vedtak fattes.

5. FOLKEVILJEN.

Innlegg av Johannes Thue det siste året:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags