FB MENER: Den nye jernbanestasjonen skal ligge i sentrum

Her skal stasjonen ligge: Den nye Grønli stasjon skal bygges mellom Glemmen videregående skole og Glemmen kirke, og den blir et nytt trafikknutepunkt i byen. Nå må vi østfoldinger kjempe for å penger til å realisere planene. Arkivfoto: Erik Hagen

Her skal stasjonen ligge: Den nye Grønli stasjon skal bygges mellom Glemmen videregående skole og Glemmen kirke, og den blir et nytt trafikknutepunkt i byen. Nå må vi østfoldinger kjempe for å penger til å realisere planene. Arkivfoto: Erik Hagen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Leder 

Torsdag tok bystyret stilling til fremtidens samferdselsløsninger. Ikke en eneste av bystyrerepresentantene ville bygge dobbeltsporet i en rett linje fra Råde til Rolvsøy og videre til Halden. Den nye jernbanestasjonen skal ligge i sentrum, det er alle enige om. Jordvernforkjemper Hans Ek (Sp) sa til Fredriksstad Blad at en rett linje vil ta like mye matjord som et dobbeltspor via Fredrikstad. Han vil ha tunnel inn til byen.

Ett av spørsmålene som politikerne i Fredrikstad nå er opptatt av er om den nye traseen skal gå i en fem kilometer lang tunnel fra Kjevelsrød, øst for Seutelva, til Mercurbanen, eller i dagen med to korte tunneler. En rett linje er ikke noe tema, denne tanken er forlatt for flere år siden. Ut fra debattsidene i Østfold-avisene å dømme, kan det virke som om politikerne i Fredrikstad fortsatt diskuterer om jernbanen skal gå i en rett linje til Rolvsøy eller til en ny stasjon på Grønli. Det gjør de ikke.

Forkjemperne for den «rette linje» nevner sjelden hva jernbaneutrederne kom frem til, da de i sin tid vurderte jernbanealternativer. En av grunnene til at den tenkte Rolvsøy-stasjonen raskt ble forlatt, var at denne stasjonsløsningen ville bli et svært ruvende byggverk, i to etasjer. Stasjonen ville ligge 30 meter over bakken, og linjen ville få et enormt bruspenn fra Rolvsøy til Borge.

Tilhengerne av en stasjon på Rolvsøy tar utgangspunkt i planer om et høyhastighetstog, som ikke er tilpasset østfoldingenes behov. Vi trenger en jernbane med stasjoner der folk bor og som kan bidra til å utvikle byene og binde Østfold-byene tettere sammen, og ikke minst utvikle et felles bo- og arbeidsmarked. Det skal bli like enkelt å jobbe i Fredrikstad og bo i Oslo, som omvendt, og med tre kvarters togreise mellom Fredrikstad og hovedstaden vil det også bli mer attraktivt å etablere bedrifter her. Å bygge jernbane handler i stor grad om byutvikling.

Hvis stasjonen skulle bygges på Rolvsøy, vil det over tid utvikle seg et nytt sentrum mellom byene, som politikerne ikke ønsker. Verken Fredrikstad eller Sarpsborg er tjent med å ha togforbindelsen på et sidespor. Det er ikke uten grunn at større byer vil ha jernbanestasjonen i sentrum. Vi trenger sterke trafikknutepunkter i byene.

Faren med å fortsette debatten om hvor traseen skal legges, er at det skapes et inntrykk av at østfoldingene er uenige. Det er grunn til å minne om at vi så langt har fått gjennomslag for å bygge dobbeltspor fra Råde til Seut. Investeringen ligger inne i nasjonal transportplan og er låst. Men det er ikke satt av penger til å bygge jernbanen videre fra Seut til Sarpsborg. Hvis det skapes et inntrykk av at østfoldingene ikke kan bestemme seg, er pengene i fare. Det er nok av jernbaneprosjekter som venter på finansiering, og usikkerhet om traseer i Østfold kan føre til at andre fylker får pengene.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har nylig gitt beskjed om at alle jernbaneinvesteringer i den ytre InterCity-ringen skal vurderes på nytt. Det betyr at det er høyst usikkert om det blir bygget noe dobbeltspor fra Sarpsborg til Halden. Nå må østfoldingen stå samlet om to krav: Først må vi sørge for å få penger til å bygge dobbeltspor fra Seut til Sarpsborg og i neste omgang må det bygges videre til Halden, i tråd med tidligere planer. Det er dette vi nå må ha oppmerksomheten rettet mot, ikke en løsning som ble forlatt for flere år siden og som skaper forvirring.

Vi merker oss at motstanden mot å få dobbeltspor gjennom Sarpsborg er økende. Det er ikke vanskelig å forstå bekymringen over å få en trasé gjennom et historisk bysentrum. Mange huseiere må finne seg et annet sted å bo. Men fordelene ved å få en jernbanelinje som kan binde byene og regionen sterkere sammen er så store, at de klart overgår ulempene.

Det er det Fredrikstad-politikerne har forstått. Hvis den interne striden fortsetter, risikerer vi å stå igjen på perrongen når toget har gått.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags