Jeg er overbevist tilhenger av dobbeltspor i Rett linje og bruk av eksisterende spor som bybane for avlasting av Fv109/111. Årsaken er at jeg ikke med min beste vilje kan finne at noen del av befolkningen er tjent med S-sporet gjennom byene.

■ Ikke befolkningen generelt, som vil lide sterkt under både rasering av etablerte boligområder, kløving av to mil tettbebyggelse i to strimler, farer, støy og rystelser - og økt veitrafikk. Toget skal jo ikke stoppe mellom byene.

■ Ikke pendlerne, bortsett fra de som har gangavstand til Grønli. Andre vil måtte kjempe seg frem til bysentrum sammen med alle de som faktisk skal på jobb/skole der. Og hvor skal pendlere uten hyppig bussforbindelse finne parkeringsplass? – I Råde, som før.

■ Ikke noen andre reisende, bortsett fra de som skal til eller fra Fredrikstad sentrum. Alle andre får 15 kilometer omvei til Oslo, og alle vil måtte kjøre buss for tog i 10 – 15 år mens arbeid foregår på/langs den gamle traseen.

■ Ikke godstrafikken som må få et alternativ til veitransport. 750 meter lange godstog kan ikke kjøres gjennom bysentra døgnet rundt, og vil hindre persontrafikken. Verken E6 eller miljø blir avlastet.

Jakten på noen som kan være tjent med Jernbaneverkets konseptvalg har ført meg til NSBs hjemmesider, og der tror jeg å ha funnet svaret.

Den eneste som er tjent med «vedtatte» stasjonsplasseringer er Rom Eiendom, en av landets største eiendomsutviklere, og som inngår i NSB-konsernet. Rom Eiendom leier ut 700.000 kvadratmeter gjennom 3.000 leiekontrakter og sier at de har to millioner kvadratmeter i ytterligere potensial (utvilsomt blant annet i Moss, Sarpsborg og Fredrikstad). Rom Eiendom bygger leiligheter, kontorer og forretninger i bysentra – ikke i utmarksområder som på Rolvsøy!

NSB har som en av sine skriftlig uttrykte målsetninger å tjene penger – og i 2015 tjente de like mye på Rom Eiendom (1,3 milliarder) som de tjente på persontransport (1,2 milliarder) og godstransport (0,089 milliard) til sammen.
Fra 1.1.2017 blir Jernbaneverket og Rom Eiendom slått sammen til Bane NOR SF med 4000 ansatte som skal jobbe med linjer, stasjoner og eiendom.

På bakgrunn av regnskapene kan det vel ikke være tvil om at de anser fortjeneste- potensialet større for eiendom enn for godstransport.

 

På bakgrunn av regnskapene kan det vel ikke være tvil om at de anser fortjenestepotensialet større for eiendom enn for godstransport. Dermed må det være et åpenbart ønske at størst mulige arealer stilles til disposisjon i mest mulig sentrumsnære områder. Derfor går Jernbaneverket for S-linjen og utrydding av alt som kommer i dens vei!

Og kommunene, som er planmyndighet?

Jeg tror diktatoriske, til nå regjerende, Ap-politikere i Sarpsborg har sett at de kan bli kvitt problemet Østre Bydel - som de har grublet på i mange, mange år - ved å overlate den til Bane NOR SF for utvikling. Derfor sier de Ja til S-linja – og toer sine hender!
Riktignok blir hundrevis av hus og byens historie og identitet borte, men det kan ikke Ap noe for. Stortinget har jo bestemt!

I Fredrikstad blir ikke konsekvensene av S-linja like ille som i Sarpsborg – her ligger Gamlebyen trygt på andre siden av elva, og dobbeltsporet vil ikke rasere bydeler i samme grad som i Sarpsborg. At noen hundre hus går med i kommunen, og at den klyves i to fra Seut til Rolvsøysund, får så være. Det eneste som teller er at Fredrikstad slipper ut av «bakevja», får rett linje til Oslo og kommer nærmere hovedstaden enn Sarpsborg! Det er lett å si ja til en sånn gave!

I løpet av kort tid (i jernbaneperspektiv) vil Storbyen Nedre Glomma som presenteres i fylkesplanen være en tettbygget realitet med Rolvsøy i midten. La oss få slippe å få denne flotte storbyen ødelagt av den langsgående, støyende og livsfarlige barrieren som Jernbaneverket/Bane NOR SF vil bygge for å tjene mer penger på eiendomsspekulasjon til glede for eieren – den norske stat!

Les også

«Den rette rette linje»